Aitan lapsi muuseumisse: haridusprogrammid

KUMU KUNSTIMUUSEUM

  •  Põhikooli I aste

Võlujälg
Näitusel „Varamu”

Kes meist poleks looduses või ka linnakeskkonnas kohanud lindude ja loomade jälgi ning mõelnud, kellele need küll võiksid kuuluda? Muuseumitunni eesmärk on vastupidine – leida eesti kunsti klassika saalidest üles kõigepealt linnud ja loomad ning alles siis uurida, milliseid on nende jäljed. Tunnijuhiga vesteldes ning pilte ja kujusid uurides leitakse näitusesaalidest üles lehm, hobune, põrsas, koer, kana, madu, kajakas, kits, lammas ja tiiger. Tunnis lahendatakse ka mõistatusi ja arutatakse, kas tegemist on kodu- või metsloomaga. Pärast saalitundi minnakse kunstiateljeesse. Nüüd on lapsed muutunud võluriteks ja saanud endale võime luua ise üks eriline võlujälg, kombineerides omavahel eelnevalt tutvutud jälgede elemente. Pärast kirjeldatakse teistelegi oma vastsündinud olendit.

Muuseumitunnis lõimuvad kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

KADRIORU KUNSTIMUUSEUM JA MIKKELI MUUSEUM

  • Lasteaiale ja põhikooli I astmele, programmid kohandatavad vastavalt vanuseastmetele

Õpetaja saab valida sobiva muuseumitunni nii Kadrioru kui Mikkeli muuseumitundide seast. Muuseumitunni valikul võib konsulteerida muuseumi haridustöötajaga, et leida enda grupi jaoks sobiv muuseumitund. Lossi ja Mikkeli muuseumitundide kohta leiab pikemad kirjeldused ühekordsete muuseumitundide lingilt. Samuti on võimalus osaleda ka uutele näitustele loodud muuseumitundides.

NIGULISTE MUUSEUM

  •  Põhikooli I aste

Lõvijaht Nigulistes
Muuseumitunnis otsitakse Niguliste kunstiteostelt lõvisid. Lõbusa otsimismängu käigus tehakse tutvust Niguliste muuseumi tähtsamate kunstiteostega. Üheskoos uuritakse, milliseid tähendusi lõvid kannavad ja mis põhjusel on neid muuseumis nii rohkelt. Tunni lõpus joonistatakse või meisterdatakse lõvisid. (kestab u 1 tund).

  • Põhikooli II ja III aste, programmid kohandatavad vastavalt vanuseastmetele

Niguliste ABC
Programmis antakse ülevaade Niguliste kiriku ehitusloost ning tähtsamatest kunstiteostest. Tutvutakse nii Bernt Notke “Surmatantsu”, Niguliste muumia legendiga kui ka üldisemalt hoone põneva ajaloo ning arhitektuuriga. Sellele järgneb viktoriin, kus saab selgeks, kelle pilk on olnud Nigulistes ringi kõndides kõige teravam ja kõrv kõige tähelepanelikum. Parimale auhind. (kestab u 1 tund).

ADAMSON-ERICU MUUSEUM

Muuseumitund näitusel „Pesupäev“
01.02.2017 – 28.05.2017

  • Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Kuidas pesti pesu 100 aastat tagasi? Muuseumitunnis uurime lähemalt 19.–20 . sajandi eesti ja baltisaksa kunstnike töödest koosnevat näitust „Pesupäev“. Mõtleme, mis on kunstnikke paelunud nii lihtsa teema juures ja mil määral maalidel kujutatud olustik ning puhtuse hoidmise võtted on tänaseks päevaks muutunud. Tunni lõpus meisterdatakse rätinukku.

  • Põhikooli II ja III astmele

Muuseumitunnis saab lähemalt tutvuda olustikumaali žanriga näitusel „Pesupäev“. Arutleme, mida kunstnik võis näha lihtsas agulivaates, tagaõues või nööril lehvivas pesus. Analüüsime, milliste maaliliste vahenditega on meistrid edasi andnud argise motiivi võlu ja selle vääristanud millekski enamaks. Uurime ka, kuidas pesupesemise traditsioonid ja elu-olu on ligi saja aasta jooksul muutunud. Tunni lõpus valmib osalejatel grupitööna segatehnikas kunstiteos.

Varjumuinasjutud
Tundi saab tellida septembris ainult esmaspäeviti ning oktoobrist 2016 – jaanuarini 2017 esmaspäeviti ja teisipäeviti.

Adamson-Ericu muuseumis on üks saladuslik kelder. Kui kõik tuled peale ühe lambi ära kustutada, hakkab seal juhtuma imelisi asju – sirmile ja seintele ilmuvad varjud, kes hakkavad lastele varjuteatri vormis lugusid jutustama. Muuseumis nähtud piltide põhjal luuakse oma tegelaskujud ja dekoratsioonid, mille abil sünnib lummav keldrietendus. Tunni lõpus esitatakse valminud lavastused kaaslastele. Muuseumitunni eesmärk on pakkuda varjuteatri elamuse kaudu võimalust suhestuda nii näituse kui ka muuseumihoonega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid ning arendab õpilase sotsiaalseid oskusi.

Õpilane

– tunneb Adamson-Ericu muuseumimaja;
– uurib, kuidas toimib varjuteater;
– kogub näituselt inspiratsiooni;
– osaleb rühmatöö koosseisus varjuteatri loomisel ja loo jutustamisel.

  • Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile

Kujundite varielu
Tundi saab tellida septembris ainult esmaspäeviti ning oktoobrist 2016 – jaanuarini 2017 esmaspäeviti ja teisipäeviti

Muuseumitunni eesmärk on luua lühikesi elamuslikke varjuteatrilavastusi, et näitlikustada abstraktsiooni, stilisatsiooni ja kujundi mõisteid. Muuseumi keskaegne kelder loob dramaatilise keskkonna, kus on põnev optiliste illusioonidega katsetada. Etendustes kasutatakse nii valmis esemeid, kohapeal valmivaid lamenukke kui ka oma keha. Rühmatööna valmib kollektiivne kunstiteos, mis seob visuaalset ja helilist materjali. Tund lõpeb kaaslastele lavastuste ettemängimisega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja muusikaõpetuse, kirjanduse, füüsika ning sotsiaalainete õpiväljundeid.

Õpilane

– teab, kuidas toimib varjuteater;
– tunneb mõisteid „abstraktsioon”, „abstraheerima”, „stilisatsioon”;
– loob dekoratsioonid ja kujundid varjuteatri etendusele;
– lavastab rühmatööna varjuteatrietenduse, kasutades oma keha ja erinevaid objekte;
– tekitab ja kasutab heli varjuteatri ilmestamiseks;
– omandab algsed teadmised draamažanrist.

  • Põhikooli I ja II aste

KÕIKIDE FILIAALIDE PROGRAMMIDE KESTVUS ON 60 – 90 MINUTIT
Saatjad tasuta.

AitanLapsi logo