Aitan lapsi muuseumisse: haridusprogrammid

KUMU KUNSTIMUUSEUM

  •  Põhikooli I aste

Võlujälg
Näitusel „Varamu”

Kes meist poleks looduses või ka linnakeskkonnas kohanud lindude ja loomade jälgi ning mõelnud, kellele need küll võiksid kuuluda? Muuseumitunni eesmärk on vastupidine – leida eesti kunsti klassika saalidest üles kõigepealt linnud ja loomad ning alles siis uurida, milliseid on nende jäljed. Tunnijuhiga vesteldes ning pilte ja kujusid uurides leitakse näitusesaalidest üles lehm, hobune, põrsas, koer, kana, madu, kajakas, kits, lammas ja tiiger. Tunnis lahendatakse ka mõistatusi ja arutatakse, kas tegemist on kodu- või metsloomaga. Pärast saalitundi minnakse kunstiateljeesse. Nüüd on lapsed muutunud võluriteks ja saanud endale võime luua ise üks eriline võlujälg, kombineerides omavahel eelnevalt tutvutud jälgede elemente. Pärast kirjeldatakse teistelegi oma vastsündinud olendit.

Muuseumitunnis lõimuvad kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

KADRIORU KUNSTIMUUSEUM JA MIKKELI MUUSEUM

  • Lasteaiale ja põhikooli I astmele, programmid kohandatavad vastavalt vanuseastmetele

Õpetaja saab valida sobiva muuseumitunni nii Kadrioru kui Mikkeli muuseumitundide seast. Muuseumitunni valikul võib konsulteerida muuseumi haridustöötajaga, et leida enda grupi jaoks sobiv muuseumitund. Lossi ja Mikkeli muuseumitundide kohta leiab pikemad kirjeldused ühekordsete muuseumitundide lingilt. Samuti on võimalus osaleda ka uutele näitustele loodud muuseumitundides.

NIGULISTE MUUSEUM

  •  Põhikooli I aste

Lõvijaht Nigulistes
Muuseumitunnis otsitakse Niguliste kunstiteostelt lõvisid. Lõbusa otsimismängu käigus tehakse tutvust Niguliste muuseumi tähtsamate kunstiteostega. Üheskoos uuritakse, milliseid tähendusi lõvid kannavad ja mis põhjusel on neid muuseumis nii rohkelt. Tunni lõpus joonistatakse või meisterdatakse lõvisid. (kestab u 1 tund).

  • Põhikooli II ja III aste, programmid kohandatavad vastavalt vanuseastmetele

Niguliste ABC
Programmis antakse ülevaade Niguliste kiriku ehitusloost ning tähtsamatest kunstiteostest. Tutvutakse nii Bernt Notke “Surmatantsu”, Niguliste muumia legendiga kui ka üldisemalt hoone põneva ajaloo ning arhitektuuriga. Sellele järgneb viktoriin, kus saab selgeks, kelle pilk on olnud Nigulistes ringi kõndides kõige teravam ja kõrv kõige tähelepanelikum. Parimale auhind. (kestab u 1 tund).

ADAMSON-ERICU MUUSEUM

Loom ja lind – püüa mind!
(11. oktoober 2017 – 12. jaanuar 2018)

Muuseumitunnis viiakse kõige pisemad rändama lustakate ja pisut veidrate loomadelindude maailma. Adamson-Ericu teostelt avastatakse fantaasiarikkaid liike ning saadakse teada, et alati ei joonista isegi kunstnik „õigesti“.
Üheskoos otsitakse üles plehku pannud sõnnipoisid ning loetakse kokku puu otsa lennanud linnud. Tunni lõpus saab iga laps luua oma fantaasialooma.

Märksõnad: Loendamine, peenmotoorika, loomad-linnud, fantaasia, tarbekunst, Adamson-Ericu looming

Varjumuinasjutud
Võimalik tellida esmaspäeviti ja teisipäeviti

Adamson-Ericu muuseumis on üks saladuslik kelder. Kui kõik tuled peale ühe lambi ära kustutada, hakkab seal juhtuma imelisi asju – sirmile ja seintele ilmuvad varjud, kes hakkavad lastele varjuteatri vormis lugusid jutustama. Muuseumis nähtud piltide põhjal luuakse oma tegelaskujud ja dekoratsioonid, mille abil sünnib lummav keldrietendus. Tunni lõpus esitatakse valminud lavastused kaaslastele. Muuseumitunni eesmärk on pakkuda varjuteatri elamuse kaudu võimalust suhestuda nii näituse kui ka muuseumihoonega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid ning arendab õpilase sotsiaalseid oskusi.

Õpilane

– tunneb Adamson-Ericu muuseumimaja;
– uurib, kuidas toimib varjuteater;
– kogub näituselt inspiratsiooni;
– osaleb rühmatöö koosseisus varjuteatri loomisel ja loo jutustamisel.

  • Põhikooli I ja II aste

Päike naeratab
Muuseumitunnis „Päike naeratab” jutustame loo kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel enda seest nii palju päikest, et see lausa kiirgas tema loomingust välja. Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericut sümboolse päikesekujundi kaudu ning näidata kunstniku kujundatud kahhelplaatide põhjal, et päikest on võimalik kujutada väga erineval moel. Lastele selgitatakse, kuidas muuta pilti abstraktsemaks, kasutades mitmesuguseid geomeetrilisi kujundeid. Lõpuks kujundab igaüks väikese kahhelplaadi päikesega – helgeks meenutuseks, et päike on alati pilve taga olemas.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse ning matemaatika õpiväljundeid.

Toonimeistrid
Muuseumis eksponeeritud maalide keskel avaneb külluslik värvimaailm. Muuseumitunni eesmärk on avada lähemalt värvuste tekkimise saladusi ning suunata lapsi tähelepanelikumalt erinevaid toone uurima. Enamik lapsi teab, mis on põhivärvid. Kuid millised on just need õiged sinise, punase ja kollase värvused, millest saab segada kõik ülejäänud toonid? Toonimeistri töö on natuke nagu koka oma: tuleb osata värvusi õigesti „maitsestada”, et soovitav tulemus saada. Maalidelt valitakse välja mõned toonid ning püütakse koos arutades ja katsetades need valmis segada. Omandatud kogemuse põhjal maalib iga laps värviküllase pildi, millel on kõik toonid iseseisvalt segatud.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid.

  • Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile

Kujundite varielu
Tundi saab tellida septembris ainult esmaspäeviti ning oktoobrist 2016 – jaanuarini 2017 esmaspäeviti ja teisipäeviti

Muuseumitunni eesmärk on luua lühikesi elamuslikke varjuteatrilavastusi, et näitlikustada abstraktsiooni, stilisatsiooni ja kujundi mõisteid. Muuseumi keskaegne kelder loob dramaatilise keskkonna, kus on põnev optiliste illusioonidega katsetada. Etendustes kasutatakse nii valmis esemeid, kohapeal valmivaid lamenukke kui ka oma keha. Rühmatööna valmib kollektiivne kunstiteos, mis seob visuaalset ja helilist materjali. Tund lõpeb kaaslastele lavastuste ettemängimisega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja muusikaõpetuse, kirjanduse, füüsika ning sotsiaalainete õpiväljundeid.

Õpilane

– teab, kuidas toimib varjuteater;
– tunneb mõisteid „abstraktsioon”, „abstraheerima”, „stilisatsioon”;
– loob dekoratsioonid ja kujundid varjuteatri etendusele;
– lavastab rühmatööna varjuteatrietenduse, kasutades oma keha ja erinevaid objekte;
– tekitab ja kasutab heli varjuteatri ilmestamiseks;
– omandab algsed teadmised draamažanrist.

KÕIKIDE FILIAALIDE PROGRAMMIDE KESTVUS ON 60 – 90 MINUTIT
Saatjad tasuta.

AitanLapsi logo