Konserveerimine

Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakond alustas tööd 1975. aastal. Konservaatorite töö eesmärgid on võrreldes varasemate aastatega avardunud – praktilise konserveerimise-restaureerimise kõrval tegeletakse üha põhjalikumalt materjaliuuringute, dokumenteerimise ning teostele sobiva säilitamis- ja eksponeerimistingimuste kujundamisega. Konserveerimisosakonnas töötavad maali-, paberi-, raami-, polükroomse puidu-, nüüdiskunsti- ja skulptuurikonservaatorid. Materjaliuuringute, kunstiteoste struktuuri- ja aineuuringutega tegeleb osakonnas keemik. Konserveerimisosakond teenindab kõiki Eesti Kunstimuuseumi kogusid ja filiaale: Kumu ja Kadrioru kunstimuuseumit ning Mikkeli, Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumit.

Kontakt

Kaie Kukk

Osakonnajuhataja

Tel: 602 6087

kaie.kukk@ekm.ee