Kumu trükised 2017

Anu Põder. Haprus on vaprus

72dpi esikaas Anu P6der Koostanud Rebeka Põldsam
Tekstide autorid: Eha Komissarov, Rebeka Põldsam, Jan Verwoert
Kujundanud Brit Pavelson
144 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2017
ISBN 978-9949-485-66-6

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Anu Põder. Haprus on vaprus” (17.03.–06.08.2017). Anu Põder (1947–2013) oli üks eesti kaasaegse skulptuuri ja installatsiooni huvitavamaid kunstnikke. 1970. aastatel alustanud kunstniku looming käsitles peamiselt pereelu, sisemisi heitlusi ja tundemaailma, mida raamistasid nõukogude režiimi piiravad normid ja tabud. Tänu Anu Põdra kunstnikupositsioonile avaneb meile võimalus selgelt näha, kuidas mõjutab ühiskondlik areng indiviidi elu ja võimalusi, kuidas igast inimesest saab teise inimese kontekst. Oma aja skulptorite seas kasutas Põder erandlikult efemeerseid materjale: tekstiili, vaha, kipsi, seepi, epoliimi, plasti, puitu ning võttis teoste mõõdupuuks iseenda. Tema teosed isegi vananevad nagu inimesed: nad muudavad värvi, deformeeruvad, lagunevad, aga nende algne habras iseloom saab aja jooksul üha selgemaks ja kõnekamaks, pakkudes uusi tõlgendusvõimalusi terve Eesti lähiajaloo kohta.

IV B. Täiendusi nõukogude aja kunstiloole 3
Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel

untitled

Koostanud Elnara Taidre
Reproduktsioonide valik: Anna Romanova
Tekstide autorid: Anna Romanova, Eha Komissarov
Kujundanud Tuuli Aule
256 lk
Eesti, inglise ja vene keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2017
ISSN 2382-8048
ISBN 978-9949-485-65-9

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel” (03.03.–11.06.2017) ja on kolmas raamat sarjast „IV B. Täiendusi nõukogude aja kunstiloole”. Sari „Täiendusi nõukogude aja kunstiloole” kaasneb Kumu kunstimuuseumi 4. korruse B-tiiva näitustega ning pakub sissevaateid nõukogude aja eesti kunsti.

Käesolev raamat käsitleb Moskva ja Tallinna kunstikontakte 1960.–1980. aastatel. Keskmesse on tõstetud Moskva–Tallinna kunstitelje kõige krestomaatilisemad esindajad Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint ja Raul Meel ning nende loomingu uuenduslikum osa, mis oli seotud nõukogude ajal omaette fenomeniks tõusnud populaarteadusliku materjali kirjastamisega, aga ka spetsiifiliste audiovisuaalsete lahenduste kasutamisega. Käsitluse diskursiivseks raamiks on tänapäevased arusaamad 20. sajandil fotograafia, kino, televisiooni jt uute pildiliste meediatega kaasnenud n-ö visuaalsest pöördest. Moskva–Tallinna kunstnikkonna interdistsiplinaarset ja tsitaadirohket kujundikeelt on analüüsitud kui teadlike visuaalsete kõrvutuste ja otsingute süsteemi.

Näituse ja raamatu koostamise juures on Kumu kunstimuuseumile olnud suurepärasteks partneriteks Moskva Kaasaegse Kunsti Muuseum (MMOMA) ja Juri Sobolevi arhiivi kuraator Galina Metelitšenko, aga ka Riiklik Tretjakovi Galerii, Riiklik Filmimuuseum, Kultuurifond Jekaterina, Venemaa Riiklik Humanitaarülikool, Kaasaegse Kunsti Keskus Zarja, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ning Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnis ja Eva Vint, Raul Meel, Tenno-Pent Sooster, Vladimir Tarasov, Mihhail Alšibaja, Viktoria Motšalova, Ben Hellman, Igor Makarevitš.