Liikmed

Juhatus
Enn Kunila (juhatuse esimees)
Kai-Riin Meri (juhatuse aseesimees)
Tarmo Saaret
Kersti Tiik
Sirje Helme
Märt Haamer
Marek Kokk

Kunstipatroonide Kogu
Enn Kunila
Peeter Kangur
Rein Tiik
AS Liviko
Data Print OÜ
Overall AS

Toetajaliikmed
Kadri Ellervee
Helgi Jaagus
Mare Jugandi
Hille Jürgenson
Marje Kalm
Maris Kunila
Ilona Leib
Peeter Lepik
Liina Linsi
Anne Luik
Monica Pihlak
Aare Renzer
Heidi Renzer
Mall-Anne Riikjärv
Signe Siim
Pille Tüksammel

Liikmed
Anu Adra-Entsik
Kadi Alatalu
Algerd Andruškevitšus
Ene Andruškevitšus
Heikki Bergson
Nelly Drell
Kaido Ehasoo
Andres Eilart
Kadri Ellervee
Ingrid Elvre
Pekka Erelt
Sven Eving
Tiia Eving
Katri Gailit
Raimo Grichin
Igor Gräzin
Märt Haamer
Heikki Hakala
Imbi Helm
Anu Hiiop-Kangur
Jaanus Idla
Helgi Jaagus
Mare Jugandi
Kaja-Reete Jung
Ain Järve
Antti Jürgens
Hille Jürgenson
Kaire Jürgenson
Heili Jürisoo-Lippin
Malle Jürves
Jaan Kabin
Karin Kallaste (liikmelisus peatatud)
Marje Kalm
Jaak Kangilaski
Kaupo Karelson
Mati Karelson
Tiia Karelson
Herta Karjus
Indrek Kasela
Liis Klaar
Juhan Kohal
Evelin Kokk
Ene Kont
Anne Kork
Vahur Kraft
Ülle Kruus
Maris Kunila
Kiira Kure
Hillar Lauri
Ilona Leib
Peeter Lepik
Aino Lepik von Wiren
Ingrid Lepp
Liina Linsi
Robert Lippin
Anne Luik
Kristina Lupp
Alar Lõhmus
Marika Lõoke
Maret Maripuu
Laura Marmor (liikmelisus peatatud)
Merike Meren
Mart Meri
Marika Merilai
Meelis Metsamärt
Mari Metsar
Eda Metstak
Tiia Miller
Mariina Mälk
Ingrid Mühling
Mailis Neppo
Marko Noormets
Tiia Nurmelaid
Ebe Nõmberg
Siiri Oviir
Merike Pajumets
Margus Pajuste
Rasmus Pappel
Tiina-Piret Peegel
Sven Pertens
Monica Pihlak
Silja Pilv
Signe Pius
Raivo Plado
Ene Pullisaar
Olar Pullisaar
Krista Puusepp
Helgi Põllo
Mati Raal
Tiina Raal
Kristiina Radevall
Martin Henry Radevall
Kalev Rattus
Marje Reinans
Piret Reintamm Benno
Reet Remmel
Aare Renzer
Mall-Anne Riikjärv
Riina Roose
Margi Saadoja
Olev Saadoja
Tiina Saar
Hanno Saar
Keiu Saral
Tarvo Sarmet
Maris Sarv
Gunnar Savisaar
Maarja Selli
Signe Siim
Kristi Sild
Tarmo Sild
Aia Simm
Eve Sirp
Ülle Soosalu
Liina Steinberg
Eerik Suurmaa
Külliki Suurmaa
Maire Sõõrumaa
Katrin Talihärm
Arnold Tammemägi
Helene Tedre
Rein Tiik
Vilmar Toom
Jelena Tsurkan
Valeri Tsurkan
Pille Tüksammel
Anneli Urge-Manitski
Liina-Maarja Uuemõis
Viivi Vaarak
Marika Valk (liikmelisus peatatud)
Rebeka Vaino
Priit Vare
Ado Viik
Inna Viik
Kersti Voogre