Vabad töökohad

Eesti Kunstimuuseumi filiaalide (Kumu kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum) külastatavuse võtmeks on töö publikuga – haridusprogrammid koolidele ja lasteaedadele, publikuüritused, ekskursioonid, stuudiote tegevus, tellitavad elamusprogrammid ja palju muud nii eesti kui ka vene keeles. 2016. aastal viidi EKMis haridusprogramme 33 198 inimesele läbi 1904 korral ning publikuüritusi 17 591 inimesele 412 korral.

Otsime

HARIDUS- JA PUBLIKUTÖÖ ARENDAJAT,

kelle peamine ülesanne on haridus- ja publikutöö juhtimine ning arendamine
EKMi kõikides muuseumides

Töö sisu:

 • EKMi haridus- ja publikuprogrammide planeerimine koostöös Kumu hariduskeskusega ning Kadrioru, Mikkeli, Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumide haridustöötajatega;
 • EKMi haridus- ja publikutöö arendamine ning nähtavamaks muutmine Eesti ja rahvusvahelisel muuseumimaastikul (koostööprojektide algatamine ja läbiviimine, lõimumispoliitika, uued tehnoloogiad jpm);
 • EKMi haridus- ja publikuprogrammide sisulise taseme hoidmine ja arendamine (erinevad sihtgrupid, metoodikad jne);
 • EKMis haridus- ja publikuprogrammidega seotud üksuste ja töötajate ühendamine ning motiveerimine;
 • EKMi haridus- ja publikuprogrammidega seotud infomaterjalide, -kanalite ning sihtrühmade planeerimine.

Sobival inimesel on:

 • lõpetatud kõrgharidus (magistrikraad);
 • vähemalt 3-aastane töökogemus (muuseumi-/kunstihariduse vallas, erialane visioon ja head administratiivsed võimed;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus;
 • kunsti- ning kultuurikompetents;
 • hea avaliku esinemise ja arvuti kasutamise oskus;
 • projektijuhtimise ja meeskonnatöö tulemuslik kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • täiskoormusega töökohta;
 • stabiilset töötasu ja 35-päevast põhipuhkust;
 • võimalust osaleda muuseumi arenguplaanides ning eneseteostuse võimalust;
 • mitmekesist tööelu keset kunsti, kunstnikke ja huvitavaid kolleege.

Konkursi tähtaeg on 14.05.2017, tööle asumine augustis 2017. Aadressile personal@ekm.ee saadetavale avaldusele (märksõnaga „EKM haridus“) palume lisada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri (kuni 3 lk), mis näitaks arusaamist Eesti muuseumimaastiku toimimisest ja annaks hinnangu EKMi muuseumide haridus- ja publikutöö hetkeseisule;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Otsime

HARIDUS- JA PUBLIKUTÖÖ KOMMUNIKATSIOONI JA TURUNDUSE SPETSIALISTI,

kelle peamine ülesanne on teavitustöö

Töö sisu:

 • EKMi haridus- ja publikuprogrammidega seotud info kogumine, info- ja turundusmaterjalide koostamine (teated, uudiskirjad, ürituste tutvustused ja koolituste reklaamtekstid); kujunduse ja vajadusel tootmise korraldamine;
 • müügi- ja turundusalaste tegevuste planeerimine ja elluviimine;
 • reklaamkampaaniate väljamõtlemine ja korraldamine;
 • sobivate infokanalite leidmine ja haldamine;
 • digitaal- ja sotsiaalmeediakanalite haldus ning mõjusate postituste kirjutamine (Facebook, Instagram jm);
 • eri sihtrühmade (sh koolide ja lasteaedade) kaasamine, kaardistamine ja jooksev töö sihtrühmapõhiste andmebaasidega.

Sobival inimesel on:

 • haridus ja praktilised oskused kommunikatsiooni ja turunduse vallas;
 • väga hea suhtlemisoskus nii kõnes kui ka kirjas, väga heal tasemel eesti keel; kasuks tuleb võõrkeeleoskus;
 • kunsti- ja kultuurihuvi, tahe olla aktiivne osaleja kunsti-, muuseumi- ja haridusväljal;
 • väga hea arvutioskus, kogemus suhtlusvõrgustikega;
 • kujundusprogrammide kasutamise oskus;
 • projektijuhtimise ja meeskonnatöö teadmised ning oskus neid kasutada.

Omalt poolt pakume:

 • täiskoormusega töökohta;
 • stabiilset töötasu ja 35-päevast põhipuhkust;
 • mitmekesist tööelu keset kunsti, kunstnikke ja huvitavaid kolleege.

Konkursi tähtaeg on 07.05.2017, tööle asumine augustis 2017. Aadressile personal@ekm.ee saadetavale avaldusele (märksõnaga „haridus-kommunikatsioon“) palume lisada:

 • CV;
 • lühike motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

EKMi Kumu kunstimuuseumi hariduskeskus otsib

entusiastlikku KOORDINAATORIT,

kes hoolitseks klienditeeninduse ja hariduskeskuse logistika eest

Töö sisu:

 • suhtlemine Kumu külastajatega ning koolide, lasteaedade ja teiste asutustega, kes soovivad tellida haridusprogrammi, ekskursiooni või muud publikuprogrammi;
 • Kumus toimuva kohta nii telefoni kui ka e-posti teel info andmine, tellimuste vastuvõtmine;
 • programmide läbiviijate leidmine Kumu tunnijuhtide ja giidide hulgast ning programmide eduka toimumise tagamine;
 • igakuise statistika koostamine, jooksavalt arvete vormistamine;
 • arvepidamine võlaõiguslike lepingute üle.

Sobiv inimene on:

 • kohusetundlik ja täpne;
 • heade administratiivsete võimetega;
 • suudab töötada nii üksinda endale ülesandeid seades kui ka meeskonnas;
 • meeldiv ja asjalik suhtleja;
 • omab algteadmisi kunstiajaloost ning tunneb huvi jooksva kunstielu vastu;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus, tuleb toime vene keelega, kasuks tuleb ka soome keele oskus;
 • valdab arvutit ja oskab kasutada selle põhiprogramme.

Omalt poolt pakume:

 • täiskoormusega töökohta, mis on tähtajaline kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni;
 • stabiilset töötasu ja 35-päevast põhipuhkust;
 • mitmekesist tööelu keset kunsti, kunstnikke ja huvitavaid kolleege.

Konkursi tähtaeg on 07.05.2017, tööle asumine 03.07.2017. Aadressile personal@ekm.ee saadetavale avaldusele (märksõnaga „koordinaator“) palume lisada:

 • CV;
 • lühike motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.