Alates 2. juunist on Kumu IV korruse projektiruumis avatud eri kunstnikepõlvkondi esindavate Mare Vindi (1942) ja Jaanus Samma (1982) ühisnäitus

Eesti Kunstimuuseum
Kumu kunstimuuseum
Pressiteade
30.05.2017

Mare Vindi loomingu juured on 1960. aastaste lõpu kunstis. Tema joonistused ja graafilised lehed kujutavad loodusmotiivide ja arhitektuursete elementide kooslusi, pargimaastikke ja aiavaateid, otsides neis kujundites korduvust ja korrapära. Need pildid loovad omaette visuaalse maailma, üldistavad ja mõtestavad argiseid kujutisi ning toovad esile püsivad struktuurid kaootilise igapäevategelikkuse sees ja taga.

2000. aastate teisel poolel kunstnikuna alustanud Jaanus Samma teoste teemad ja strateegiad näivad esmapilgul olevat Mare Vindi töödele diametraalselt vastandlikud. Samma kõige tuntum projekt, 2015. aastal Veneetsia biennaalil Eestit esindanud „NSFW. Esimehe lugu“ kõneleb legendaarse homoseksuaalist kolhoosiesimehe dramaatilisest elukäigust ning näitab Vindi ideaalmaastikega võrreldes hoopis teistsugust kultuurikihti Nõukogude Eestis. Ometi on lähemal vaatlusel kahe kunstniku loomingus nii sarnaseid motiive kui ka küsimusi. Mõlemad lähtuvad igapäevategelikkusest, kuid töötlevad seda viisil, mis loob uue reaalsuse. Vint teeb seda argiseid motiive korrastades ja puhastades, Samma igapäevaelulist ühtaegu nihestades ja õilistades.

Vindi ja Samma esimene ühisnäitus „Mare Vint. PARK. Jaanus Samma“ toimus 2010. aastal Tam Galeriis Tallinnas. Kumu näitusel peegeldab ja kommenteerib Jaanus Samma fotost ning kahest klassitsistlikust skulptuurist koosnev installatsioon Mare Vindi loomingut.

Neljapäeval, 8. juunil kell 18.00 toimub näitusel artist talk Mare Vindi ja Jaanus Sammaga.

Näituse pressikaust Eesti Kunstimuuseumi digikogus.

mare-vint-park-vi-pargitee-2009-eesti-kunstimuuseum

Mare Vint. Park VI. Pargitee. 2009. Eesti Kunstimuuseum

Kuraator: Anu Allas
Ruumikujundus ja graafiline disain: Jaanus Samma

Täname:

kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital