EKMi konverentsid ja seminarid

Konverentsid ja seminarid on Eesti Kunstimuuseumi igapäevase teadustöö osa ning toovad kokku oma ala spetsialiste nii Eestist kui väljastpoolt. Ühelt poolt motiveerivad konverentsid ja seminarid tõmbama joont alla kunstimuuseumi puudutavate teemade uurimise hetkeseisule, teisalt seadma uusi sihte. Eesti Kunstimuuseumil on oma kindel rahvusvaheliste konverentside rütm: aasta esimesel poolel toimub Kadrioru kunstimuuseumi kevadkonverents, teisel Kumu kunstimuuseumi sügiskonverents. Nende vahele jäävad Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumi konverentsid ja filiaalides toimuvad seminarid. Muuseumi kogude uurimise seisukohalt olulisemad konverentside ettekanded publitseeritakse ajakirjas “Eesti Kunstimuuseumi toimetised”.

Tallinna Ülikooli ja Kumu kunstimuuseumi seminar „Noored ja nõukogude aeg – kunstimuuseum kui mälu vahendaja”
13.02.2015 Kumu hariduskeskuse auditooriumis

Tulemas 2015:

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris. Kumu sügiskonverents 2015

Kunst kõnetab kõiki. Puuetega inimesed kunstimuuseumides

 

Kontakt

Tiina-Mall Kreem
Kuraator-koguhoidja
Tel 606 6414
tiina-mall.kreem@ekm.ee