EKMi konverentsid ja seminarid

Konverentsid ja seminarid on Eesti Kunstimuuseumi igapäevase teadustöö osa ning toovad kokku oma ala spetsialiste nii Eestist kui väljastpoolt. Ühelt poolt motiveerivad konverentsid ja seminarid tõmbama joont alla kunstimuuseumi puudutavate teemade uurimise hetkeseisule, teisalt seadma uusi sihte. Eesti Kunstimuuseumil on oma kindel rahvusvaheliste konverentside rütm: aasta esimesel poolel toimub Kadrioru kunstimuuseumi kevadkonverents, teisel Kumu kunstimuuseumi sügiskonverents. Nende vahele jäävad Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumi konverentsid ja filiaalides toimuvad seminarid. Muuseumi kogude uurimise seisukohalt olulisemad konverentside ettekanded publitseeritakse ajakirjas “Eesti Kunstimuuseumi toimetised”.

Tallinna Ülikooli ja Kumu kunstimuuseumi seminar „Noored ja nõukogude aeg – kunstimuuseum kui mälu vahendaja”
13.02.2015 Kumu hariduskeskuse auditooriumis

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris. Kumu sügiskonverents 2015
22.10.–24.10.2015 Kumu kunstimuuseumi auditooriumis

Eesti Kunstimuuseumi 100. aastapäeva ettevalmistav seminar nr 2
24.11.2015 Kadrioru kunstimuuseumis

Ajalugu ja visuaalne kirjaoskus
10.12.2015 Kadrioru kunstimuuseumis

Seminar näitusel „Romantiline ja edumeelne. Stalinistlik impressionism Baltimaade maalikunstis 1940.–1950. aastatel“
16.04.2016 Kumu kunstimuuseumis

Kontakt

Tiina-Mall Kreem
Kuraator-koguhoidja
Tel 606 6414
tiina-mall.kreem@ekm.ee

 

Koostööpartner:

Teaduste Akadeemia

 

Eesti Kunstimuuseumi Toimetised – indekseeritud:
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Eesti Kunstimuuseumi Toimetisi toetab: Eesti Kultuurkapital

kultuurkapital