EKMi konverentsid ja seminarid

Konverentsid ja seminarid on Eesti Kunstimuuseumi igapäevase teadustöö osa ning toovad kokku oma ala spetsialiste nii Eestist kui väljastpoolt. Ühelt poolt motiveerivad konverentsid ja seminarid tõmbama joont alla kunstimuuseumi puudutavate teemade uurimise hetkeseisule, teisalt seadma uusi sihte. Eesti Kunstimuuseumil on oma kindel rahvusvaheliste konverentside rütm: aasta esimesel poolel toimub Kadrioru kunstimuuseumi kevadkonverents, teisel Kumu kunstimuuseumi sügiskonverents. Nende vahele jäävad Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumi konverentsid ja filiaalides toimuvad seminarid. Muuseumi kogude uurimise seisukohalt olulisemad konverentside ettekanded publitseeritakse ajakirjas “Eesti Kunstimuuseumi toimetised”.

Tulemas:

Vahepealsed asjad? Materiaalsed ja rituaalsed praktikad Läänemere regiooni 16. ja 17. sajandi luteriusu kirikutes
14.–16. september 2017, Niguliste muuseum

Prof Sten Karlingule (1906–1987) pühendatud ja Homburger Gesprächi raames toimuv rahvusvaheline teaduskonverents

Pildikummardamine, katoliku kiriku luksusearmastus, tseremooniate ja riietuse pompöössus ning usuteenuste müük olid peamised reformatsioonilise kriitika objektid. Samas alles 1548. aastal algas Püha Saksa Rooma keisririigis adiaphora ehk Mitteldinge üle tõsisem vaidlus. Lõplikult formuleeriti evangeelse kiriku suhe „usuvälistesse asjadesse“ Konkordiaformel’is 1570. aastal. Konfessionaalne ja institutsionaalne tahe ning tegelik koguduslik praktika erinesid teineteisest sageli oluliselt. Mõistagi olenes aga üks teisest, ning just normilooja ja selle praktiseerijate – kirikuõpetajate, koguduseliikmete, aga ka kunstnike – suhte ning vastastikuse toime kaudu näib olevat viljakas uurida varauusaegse luterliku kiriku materiaalset ja kunstiajalugu. Samas ei saa jätta tähelepanuta ka kiriku ja usupraktika jaoks näiliselt välist sekulaarset maailma, ühes selle võimu- ja rahasuhete ning nendest tulenevate huvidega. Mõistmaks varauusaegset luteri kirikut, tuleb seda uurida kompleksina, milles on tegevad mitmed toimijad, seejuures ka materiaalsed esemed. Samuti on huvitav, kas eksisteeris midagi, mida saaks nimetada „regionaalseks praktikaks“ ning seetõttu oleme fokuseerinud konverentsi kindlale ajaloolisele territooriumile. See hõlmab Läänemere regiooni evangeelseid alasid, neidki, mille 16.–17. sajandil Läänemere-äärsete suurvõimud evangeelseks „tegid“.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Programmikomitee:
Prof dr Krista Kodres, Eesti Kunstiakadeemia
Dr Anu Mänd, Tallinna Ülikool
Merike Kurisoo, Eesti Kunstimuuseum
Prof dr Gerhard Weilandt, Greifswaldi Ülikool
Dr Janis Kreslins, Rootsi Rahvusraamatukogu

Korraldavad institutsioonid:
Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum
Eesti Kunstiakadeemia – Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
Tallinna Ülikool – Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus
M.C.A. Böckler – Mare Balticum-Stiftung