Teadustöö

Eesti Kunstimuuseumi näitusteprogramm ning konverentsid ja seminarid põhinevad järjepideval põhjalikul uurimistööl. Muuseumi kunstikogu suurus ja väärtus on selle uurimistöö baasiks. Teadustöö väljunditeks on raamatud, näituste kataloogid, artiklid nii Eesti Kunstimuuseumi toimetistes kui ka teistes teadusväljaannetes. EKMi spetsialistidel on pädevus erialalise konsultatsiooni andmiseks ja üliõpilaste juhendamiseks. Väga oluline on koostöö kõrgkoolidega.

Kontakt

Tiina-Mall Kreem
Kuraator-koguhoidja
Tel 606 6414
tiina-mall.kreem@ekm.ee

 

 

Koostööpartner:

Teaduste Akadeemia

 

Eesti Kunstimuuseumi Toimetised – indekseeritud:
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Eesti Kunstimuuseumi Toimetisi toetab: Eesti Kultuurkapital

kultuurkapital