Teadusuudised

Eesti muuseumide aastaauhinna 2016 teadusürituste kategoorias pälvis projekt „Rode altari lähivaates“ (2013–2016)
Rode teadusauhind

27. jaanuaril toimus Eesti Rahva Muuseumis Eesti muuseumide aastakonverents, millele järgnenud galal tunnustati parimaid muuseumispetsialiste ning jagati välja kümme auhinda ja üks eripreemia. Kultuuriministeeriumi juures tegutsev Muuseuminõukogu tunnistas 2016. aasta parimaks teadusürituseks Eesti Kunstimuuseumi projekti „Rode altar lähivaates“.

Muuseumiroti auhinna pälvinud projekti juhtis Hilkka Hiiop; töögrupis osalesid Hedi Kard, Merike Kurisoo, Tarmo Saaret ja Villu Plink, samuti Kaisa-Piia Pedajas, Grete Nilp ning Andres Uueni Eesti Kunstiakadeemiast ning mitmete teiste asutuste töötajad.

Projekt «Rode altar lähivaates» (2013–2016) keskendus Lübecki meistri Hermen Rode töökojas valminud Tallinna Niguliste kiriku peaaltari retaabli (1478–1481) tehnilistele uuringutele ja konserveerimisele. Projektis on oluliseks pildindus- ja infotehnoloogiliste ning loodusteaduslike uuringute kaasamine, teose põhjalik dokumenteerimine ja info kaardistamine. Suurt tähelepanu pöörati teaduse populariseerimisele haridusprogrammide, töötubade ja uurimistulemusi kajastavate multimeedialahenduste kaudu (veebileht, blogi, interaktiivne multimeedia programm, teadusveeb jne).

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia 2015 pälvis kunstiteadlane Anu Allas väljapaistva tegevuse eest nõukogude aja Eesti kunsti uurimisel ja tutvustamisel. Anu Allas on järjepidevalt tegelenud Ida-Euroopa sõjajärgse kunsti ja kunstipraktikatega, samuti 1960. aastate neoavangardi ning kunsti ja keskkonna suhetega. Esiletõstmist vääris tema silmapaistev ja mitmekülgne kuraatori- ja teadustöö 2015. aastal. Anu Allas on Eesti Kunstimuuseumi Kumu kunstimuuseumi kuraator ja programmijuht. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, olnud seal ka teadur ja lektor. Tema 2013. aastal Berliini Freie Universitätis kaitstud doktoritöö keskendus 1960. aastate neoavangardsetele teatri- ja kunstipraktikatele Eestis. Anu Allas on Kumu kunstimuuseumi äsja avatud püsiväljapaneku “Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)” peakuraator.

Teaduse populariseerimise riiklik preemia projektile “Rode altar lähivaates”
2015. aastal anti projektile “Rode altar lähivaates” II preemia kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“ projekti raames läbiviidud teaduse populariseerimise, humanitaar- ja reaalteaduste lõimimise ning pärandi laiema tutvustamise eest.

21. detsembril 2016 kaitses Elnara Taidre Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis doktoritööd „Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis“.

9. juunil 2015 sõlmis Eesti Kunstimuuseum  Eesti Teaduste Akadeemiaga  assotsiatsioonilepingu. Sõlmitud leping tunnustab Eesti Kunstimuuseumi tegevust kõrgetasemelise teadusasutusena, mille teadusprogrammid ja publikatsioonid on arvestatav osa Eesti teadustegevusest.  Muuseumi peadirektori Dr. Sirje Helme sõnul on selline leping nii tunnustus kui ka kohustus ja kindlasti suureks motivatsiooniks edasisele uurimistööle muuseumis.

2013. aasta teadusauhind trükiste kategoorias
Eesti Kunstimuuseumi Kadrioru kunstimuuseum sai Eesti muuseumide aastaauhinna trükise “Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost” eest.