Aasta parim 2006, Eesti Hotellide ja restoranide Liidu auhind

Alates 1994. aastast on Eesti Hotellide ja Restoranide Liit välja andnud aastaauhinda.

Aastaauhind „Aasta parim” antakse asutusele, ettevõttele või üksikisikule, kes liikmete arvates on kas pikema aja vältel või jooksval aastal oluliselt kaasa aidanud Eesti hotelli- ja restoranimajanduse või turismi arengule vabariiklikul või piirkondlikul tasandil. Aastaauhinna saaja väljavalimine toimub väga demokraatlikult – kõigi liikmete poolt hääletamise teel.

Aastaauhinna „Aasta parim 2006″ vääriliseks vabariiklikul tasandil tunnistasid EHRLi liikmed Eesti Kunstimuuseumi peahoone Kumu valmimise ja avamise.

Liikmed märkisid, et Kumu valmimine on väga suur investeering, mis muuhulgas aitab kaasa Eestimaa atraktiivsemaks muutmisele turistidele. Kumu avamisega on valminud kvaliteetne turismitoode, mille varamuga tutvumine annab turistidele põhjuse pikendada Eestis viibimise aega, mis tutvustab Eesti kultuuri ja suurendab Eesti kui kultuuririigi imagot vastukaaluks levinud lõbustus- ja ostuparadiisi imagole.

Allikas: EHRL