Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid


 • Põhikooli I aste

Võlujälg
Näitusel „Varamu”
Kes meist poleks looduses või ka linnakeskkonnas kohanud lindude ja loomade jälgi ning mõelnud, kellele need küll võiksid kuuluda? Muuseumitunni eesmärk on vastupidine – leida eesti kunsti klassika saalidest üles kõigepealt linnud ja loomad ning alles siis uurida, milliseid on nende jäljed. Tunnijuhiga vesteldes ning pilte ja kujusid uurides leitakse näitusesaalidest üles lehm, hobune, põrsas, koer, kana, madu, kajakas, kits, lammas ja tiiger. Tunnis lahendatakse ka mõistatusi ja arutatakse, kas tegemist on kodu- või metsloomaga. Pärast saalitundi minnakse kunstiateljeesse. Nüüd on lapsed muutunud võluriteks ja saanud endale võime luua ise üks eriline võlujälg, kombineerides omavahel eelnevalt tutvutud jälgede elemente. Pärast kirjeldatakse teistelegi oma vastsündinud olendit. Muuseumitunnis lõimuvad kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

 • Põhikooli II aste

Mustrivõti
Sobib hästi aktiivsetele või heas mõttes rahututele lastele Kumu esmakülastuseks ning kevad- ja suveperioodiks. Võistkondlik liikumismäng „Mustrivõti“ arendab visuaalset tähelepanelikkust ning selle eesmärk on suunata Kumu hoonet uue pilguga vaatama.

Kangelased ja antikangelased
Püsinäitustel
Muuseumitunnis uuritakse Kumu püsinäitustel eksponeeritud teostel mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriloos. Kunstimuuseumis kangelasi otsides ei jää mainimata Köler ega Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese ja tema vägitegudega, lahendatakse Sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.

 • Põhikooli III aste

Tere, Kumu!
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näitusteplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Loomulikult ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist.

 • Alates 9. klassist

Kunsti vaatamise ABC
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mis teeb nii vaatamise kui ka detailse ja kriitilise analüüsimise palju lihtsamaks.

Varamu
Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele lühidalt eesti kunsti klassika 18. sajandist kuni Teise maailmasõjani 3. korruse püsinäitusel „Varamu“.

 • Keelekümblusprogramm lastele ja noortele

Rännates mööda Eestimaad
Püsinäitusel „
Varamu
1.-6. klassile
Muuseumitunnis rännatakse püsinäituse „Varamu“ teoste abil läbi erinevate Eestimaa paikade. Aastasadade jooksul loodud kunstiteosed on teejuhiks, arutamaks üheskoos, mis on selle aja jooksul muutunud nii kunstis, maastikes kui ka inimeste enda eluolus. Ühise vaatluse ja arutelu kaudu täiendavad õpilased looduse ja ilmastiku alast sõnavara. Loovtööna valmib ateljees põnevas tehnikas maastikuvaade. • Põhikooli I ja II aste

Kunstiga kiusamise vastu
Muuseumitund põhineb SA Kiusamisvaba Kooli KiVa-programmil. Kadrioru kunstimuuseumi teoste ja neid saatvate vahvate lugude abil arutame õpilastega üheskoos ,kuidas üksteisega käituda lugupidavalt ja sõbralikult. Tunni jooksul saab selgeks, et küsimus, kuidas teineteiste vastu hea olla, on inimesi saatnud juba pikki sajandeid. Näiteks vaatame noore Katariina II ratsaportreed ja mõtleme, kuidas võis noor saksa printsess end tunda, kui pidi kaugele Vene Keisririigi õukonda elama asuma. Seesuguseid olukordi analüüsides ja maalidel kohatud tegelastele nõu andes, saavadki lastest kiusamisvastased eksperdid, kes oskavad edaspidi kiusuolukordi paremini märgata ka väljaspool klassiruumi. Tunni lõpus valmib klassi kiusamisvastane leping, millele kõik õpilased pidulikult allkirja annavad.
Tund on valminud koostöös SA Kiusamisvaba Kooliga ja põhineb KiVa programmil. Lisainfo programmi kohta: https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/
Toetajad: Kaubamaja AS, Telia Eesti ASHeategevusfond Aitan Lapsi

Suursugune sugupuu
Tund sobib hästi esmatutvuseks Kadrioru kunstimuuseumiga. Kadrioru lossi avastades võib pea igal sammul kohtuda suurte juhtidega. Valitsejate dünastiaid uurides saadakse teada, kuidas tõusti troonile ja miks on nimede taga numbrid. Lisaks lossi tekkeloole hargneb lahti suur ja tähtis sugupuu. Kunagiste elanikega seotud kunstiteosed kutsuvad ennast lähemalt uurima ja lugusid kuulama. Muuseumitunnis on tähtis osa metoodilistel mängudel, mis aitavad mõista vanu käitumisreegleid, valitsejate omavahelisi suhteid ja juhi olulist rolli. Tunni lõpus teeme algust enda sugupuu joonistamisega.

 • Põhikooli III aste ja gümnaasium

Barokklossi lugu
Tund sobib hästi barokkstiili õppimiseks. Kadrioru loss on hea barokkstiili õpetaja, kuna siinne kaunistusterohke peasaal on üks kaunimaid barokkarhitektuuri näiteid nii Eestis kui ka kogu Põhja-Euroopas. Tõlgendame lossi rajaja Peeter I jaoks olulisi sümboleid, tõstame pilgu laemaalile ning mõtleme lossi kõige suurema teose juurde uue allegoorilise loo. Peeter I omapoolne maali tõlgendus aitab üle korrata Põhjasõja vastaspooli ja tulemusi. Vaadatakse üle valitsejate portreed ja nende eluruumid ning uuritakse, kes on lossis veel aja jooksul elanud ja milliseid muudatusi nad on endaga kaasa toonud. • Põhikooli I ja II aste

Kunstikoguja salamaailm
Tunni eesmärgiks on tutvuda Johannes Mikkeli kunstikoguga ja uurida, kuidas teosed tema juurde jõudsid. Tund sobib hästi Mikkeli muuseumiga esmakordseks tutvumiseks. Enne, kui Kadrioru lossi köögimajja loodi Johannes Mikkeli muuseum, ei olnud kõigil inimestel võimalust selle kunstikoguga tutvuda. Kõik teosed olid tema pisikeses korteris kinnise ukse taga. Kunstiteoste vaatamist katsetataksegi nüüd läbi lukuaugu. Samal ajal uuritakse, kui palju meile silma jääb ja ehk märgatakse nii mõnda detaili isegi paremini kui suurema vaatevälja puhul.

 • Põhikooli III aste ja gümnaasium

Kunstikoguja salamaailm
Mis on kunst? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunsti koguda? Kes on kunstikoguja? Need on küsimused, millele leitakse vastus, astudes legendaarse kunstikoguja Johannes Mikkeli salamaailma. Õpilased saavad ülevaate kunsti muutumisest ajas ning kunsti kogumise traditsioonidest Eestis. Tunnis toimub omamoodi kunstioksjon, mille käigus analüüsitakse Mikkeli kogusse kuuluvaid kunstiteoseid. Seejuures kasutatakse olemasolevaid allikaid ja endapoolset tõlgendust. •  Põhikooli I aste

Lõvijaht Nigulistes
Muuseumitunnis otsitakse Niguliste kunstiteostelt lõvisid. Lõbusa otsimismängu käigus tehakse tutvust Niguliste muuseumi tähtsamate kunstiteostega. Üheskoos uuritakse, milliseid tähendusi lõvid kannavad ja mis põhjusel on neid muuseumis nii rohkelt. Tunni lõpus joonistatakse või meisterdatakse lõvisid. (kestab u 1 tund).

 • Põhikooli II ja III aste, programmid kohandatavad vastavalt vanuseastmetele

Niguliste ABC
Programmis antakse ülevaade Niguliste kiriku ehitusloost ning tähtsamatest kunstiteostest. Tutvutakse nii Bernt Notke “Surmatantsu”, Niguliste muumia legendiga kui ka üldisemalt hoone põneva ajaloo ning arhitektuuriga. Sellele järgneb viktoriin, kus saab selgeks, kelle pilk on olnud Nigulistes ringi kõndides kõige teravam ja kõrv kõige tähelepanelikum. Parimale auhind. (kestab u 1 tund). • Lasteaed

Loom ja lind – püüa mind!
Muuseumitunnis viiakse kõige pisemad rändama lustakate ja pisut veidrate loomade-lindude maailma. Adamson-Ericu teostelt avastatakse fantaasiarikkaid liike ning saadakse teada, et alati ei joonista isegi kunstnik „õigesti“. Üheskoos otsitakse üles plehku pannud sõnnipoisid ning loetakse kokku puu otsa lennanud linnud. Tunni lõpus saab iga laps luua oma fantaasialooma.

 • Põhikooli I aste

Kõnelused kunstist

Muuseumitund on mõeldud vaatlus-, mõtlemis- ja vestlusoskuse arendamiseks ning kunstiga kontakti leidmiseks. Ühiselt valitakse muuseumi näitustelt välja kaks-kolm teost, mille üle arutleda. Tunnijuhi läbiviidav avatud küsimustel põhinev vestlus on inspireeritud Ameerika psühholoogide väljatöötatud nägemismõtlemise metoodikast VTS (pildivaatlusprogramm „Visual Thinking Strategies”).

 • Põhikooli I ja II aste

Päike naeratab
Muuseumitunnis „Päike naeratab” jutustame loo kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel enda seest nii palju päikest, et see lausa kiirgas tema loomingust välja. Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericut sümboolse päikesekujundi kaudu ning näidata kunstniku kujundatud kahhelplaatide põhjal, et päikest on võimalik kujutada väga erineval moel. Lastele selgitatakse, kuidas muuta pilti abstraktsemaks, kasutades mitmesuguseid geomeetrilisi kujundeid. Lõpuks kujundab igaüks väikese kahhelplaadi päikesega – helgeks meenutuseks, et päike on alati pilve taga olemas.

Toonimeistrid
Muuseumis eksponeeritud maalide keskel avaneb külluslik värvimaailm. Muuseumitunni eesmärk on avada lähemalt värvuste tekkimise saladusi ning suunata lapsi tähelepanelikumalt erinevaid toone uurima. Enamik lapsi teab, mis on põhivärvid. Kuid millised on just need õiged sinise, punase ja kollase värvused, millest saab segada kõik ülejäänud toonid? Toonimeistri töö on natuke nagu koka oma: tuleb osata värvusi õigesti „maitsestada”, et soovitav tulemus saada. Maalidelt valitakse välja mõned toonid ning püütakse koos arutades ja katsetades need valmis segada. Omandatud kogemuse põhjal maalib iga laps värviküllase pildi, millel on kõik toonid iseseisvalt segatud.

 • Kõigile vanuseastmetele

Koopainimese mustrid
Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele kunstnik Adamson-Ericu kujundatud nõusid – peatähelepanu all on nn koopaelaniku serviis. Serviisi stiil meenutab ürgaja kaljujooniseid ning võimaldab luua haaravaid kirjeldusi ja arutelusid. Üheskoos kehastutakse serviisil kujutatud tegelasteks. Süvenetakse Adamson-Ericu stiili mõjutanud ruunikirja ja nuputatakse oma tegelasele ürgne nimi. Muuseumitunnile järgnevas kunstistuudios saab luua koopakujundeid ja -sümboleid ning maalida looduslike värvipigmentidega pildi. Muuseumitunnis lõimuvad ajaloo, loodus- ja kunstiõpetuse õpiväljundid.

Mina peegeldus
Muuseumitunnis uuritakse Adamson-Ericu erinevatel eluperioodidel maalitud portreid ja avastada läbi iseenda autoportree žanri. Õpilane saab lähemalt tuttavaks portreežanriga ning avastab, milliseid võtteid kunstnik on isiksuse tabamiseks kasutanud. Selgub, kuidas lugeda kunstiteostele peidetud karaktereid ja vihjeid. Loovtööna valmib õpilastel isiklik MINA peegeldus.

Emandate ehted
Näitusel „Eesti ehted läbi aastatuhandete“, 9.10.2018–24.03.2019
Kõnnime ajalõnga mööda läbi 10 000 aasta vanuse ehtimise traditsiooni Eestimaal. Muuseumitunnis uudistame nii arheoloogilisi ehteid ja aardeleide kui ka kaasaja ehtekunstnike iidsetest ideedest inspireritud loomingut. Näha saab Eesti vanimat maapõuest leitud kaelaehet – põdrahammastest keed Pulli asulast, mida loetakse ca 10 000 aastat vanaks. Väljapanekus on materjalidena esindatud traditsioonilisemad pronks, hõbe, kuld ja merevaik, aga ka üllatavamad materjalid nagu laboris kasvatatud safiir, sammaldunud puukoor, raudmeteoriit ja haihambad. Tunni lõpuosas saavad osalejad ennastki kunstniku rollis proovile panna ning valmistada originaalse autoriehte.


KÕIKIDE FILIAALIDE PROGRAMMIDE KESTVUS ON 60–90 MINUTIT
Saatjad tasuta.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.