Amsterdami Ülikooli professori Sanneke Stigteri töötuba

Eesti Kunstimuuseum, Eesti Kunstiakadeemia ja Amsterdami Ülikool viisid läbi põneva koostööprojekti, mille käigus tutvuti lähemalt kunstnik Merike Estna ning tema loominguga. Nimelt oli harukordne võimalus kutsuda loenguid pidama Amsterdami Ülikooli konserveerimise ja restaureerimise osakonna professor Sanneke Stigter, kes on kaasaegse kunsti konserveerimise maailmas üks mainekamaid figuure ning kes kaitses äsja ka oma doktoritöö kontseptuaalse kunsti konserveerimise teemal. Tallinnas läbi viidud töötuba käsitles kunstnikuintervjuu rolli nüüdiskunsti konserveerimisel. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise ning kunstiteaduse osakonna üliõpilased tutvusid kunstnike intervjueerimise kui nüüdiskunsti säilitamise ja konserveerimise olulise vahendi ajaloo ja metoodikaga ning ning viisid läbi kaks intervjuud kunstnik Merike Estnaga. Töötoa fookuses oli Merike Estna EKM-i kollektsiooni kuuluv suuremõõtmeline installatsioon “Blue Lagoon”. Intervjuudes arutleti põhjalikult teose sünnilugu, tagamaid ja museaalse säilitamise-konserveerimise küsimusi, kuid lisaks oli üliõpilastel võimalik piiluda ka Merike Estna ateljeesse ja näha lähedalt tema praeguseid projekte.

Töötoa lõpetuseks seoti kogutud informatsioon rahvusvahelise nüüdiskunsti konservaatoreid ühendava võrgustiku INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art) andmebaasi, panustades nii meie nüüdiskunsti konserveerimise alase teabe laiemale publikule tutvustamisse.

Helen Volber

Registrar, nüüdiskunsti konservaator