Eesti Kunstimuuseumi gemmi-, mündi- ja plaketijäljendite üleandmine Tartu Ülikooli kunstimuuseumile

22. juulil 2016. aastal toimub Eesti Kunstimuuseumi Kadrioru kunstimuuseumi pisiplastikakogusse kuuluvate gemmi-, mündi- ja plaketijäljendite üleandmine Tartu Ülikooli kunstimuuseumile.

Eesti muuseumide kogude ülevaatamise ja korrastamise raames otsustas Eesti Kunstimuuseumi Kadrioru kunstimuuseum anda muuseumi pisiplastikakogusse kuuluvad kolm gemmi-, mündi- ja plaketijäljendite kollektsiooni (kokku 2696 jäljendit) üle Tartu Ülikooli kunstimuuseumile.

Enam kui kuuskümmend aastat Eesti Kunstimuuseumis olnud gemmi-, mündi- ja plaketijäljendeid on küll vastavalt muuseumi tegevuse eeskirjadele inventeeritud, hoitud, restaureeritud ja nimekirjana ka MuIS-i kantud, kuid nende teaduslik läbitöötamine on jäänud tegemata. Selleks on puudunud/puudub kunstimuuseumis vajalik kompetents, aga ka vajadus ja  tööjõuressurss. Seda erinevalt Tartu Ülikooli kunstimuuseumist, kus on olemas pikk gemmi-, mündi- ja plaketijäljendite uurimise traditsioon, alates 1803. aastast ja lõpetades muuseumi praeguse juhataja/kuraatori, kes kaitses 2015. aastal ka selle teemalist doktoritööd.

Gemmi-, mündi- ja plaketijäljendite üleandmine Tartu Ülikooli kunstimuuseumile annab seni juhuleidudena Eesti Kunstimuuseumis olevatele museaalidele kultuuri- ja teadusajaloolise konteksti. Samas täiendab see ülikooli praegust jäljenditekogu – täpselt selliseid kollektsioone, nagu Eesti Kunstimuuseumis, ülikooli muuseumil seni ei olnud.

Eesti Kunstimuuseumist kolme gemmi-, mündi- ja plaketijäljendite kollektsiooni üleandmine Tartu Ülikooli kunstimuuseumile, tuleb kasuks mitte ainult Eesti Kunstimuuseumile, vaid ka teistele jäljendeid tulevikus oma ajutistel näitustel kasutada soovivatele mäluasutustele – teaduslikult läbiuuritud eksponaadid kõnetavad alati rohkem kui mõtestamata jäänud esemed.