Bosch & Bruegel

(2008–2012)

Rahvusvaheline uurimisprojekt, mille keskmes on üks Eesti väärtuslikumaid 16. sajandist pärinevaid kunstišedöövreid – Hieronymus Boschi ja Pieter Bruegel vanema ringiga seonduv maal „Kaubitsejate ja rahavahetajate väljaajamine templist”. Ajaloolisi kunstiajaloo uurimismeetodeid moodsa kunstiajaloo tehniliste uuringutega kombineerinud ning Madalamaade, Inglismaa ja Taani erialaspetsialistide oskusteavet toonud projekti kokkuvõtteks on näitused ja konverentsid Kadrioru kunstimuuseumis ja Taani Riiklikus Kunstimuuseumis.

Kadrioru kunstimuuseumi näituse „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge” eeltingimuseks oli Boschi ja Bruegeli ringi sarnaste maalide kokkutoomine: Glasgow’, Kopenhaageni ja ühe Šveitsi erakogu maali seadmine Tallinna maali kõrvale ning nelja maali tehniliste uuringute tulemuste võrdlemine. Töö tulemused andsid uut teavet kõikide maalide tehniliste ja kunstiajalooliste andmete osas.

Uurimisprojekti lisaväärtuseks oli selle Eesti kunstiteaduse kontekstis seninägematult kõrgetasemeline populaarteaduslik osa: kaasaegse multimeedia võimaluste põhjal loodud näituseprogramm ja kodulehekülg (http://bosch-bruegel.ekm.ee/) tõi laboreis ja kabinettides sündinud teadmised laiema publikuni.

Projekt pälvis Eesti Kultuuriministeeriumi Muuseuminõukogu 2011 aastapreemia kolmes kategoorias: teaduspreemia – Greta Koppel; restaureerimispreemia – Hilkka Hiiop; turunduspreemia – Kadi Polli

Projekti liikmed: Greta Koppel, Hilkka Hiiop, Erma Hermens jt