Düsseldorf–Baltikum. Düsseldorfi maalikoolkond Eestis ja Lätis

(2012–2015)

Projekti eesmärgiks on: Düsseldorfis töötanud Eesti kunstnikega seotud arhiivide ja muuseumide kollektsioonide läbitöötamine Saksamaal, Lätis ja Eestis; saadud andmepanga süstematiseerimine ja arhiveerimissüsteemi väljatöötamine; Kumu kunstimuuseumi näituse ja kataloogi ettevalmistamine.

Eesti 19. sajandi kunstimaastiku üks ebatäpselt kaardistatud piirkondi on Düsseldorfi koolkonna kunstnike looming. Kuigi Düsseldorfi koolkonnaga seostub Paul ja Kristjan Raua ning Ants Laikmaa looming, on seda olulist Eesti kunstiajalukku kuuluvat nähtust nii objektiivsetel kui ka subjektiivsetel põhjustel halvasti uuritud: nõukogude aeg ei andnud võimalusi välismaa arhiivides ja kunstikogudes töötamiseks. Kui need võimalused 1990. aastatel siinsetele kunstiteadlastele avanesid, tundus akadeemiline realism esialgu ebaatraktiivse teemana. Kunsti ja poliitika, sotsialistliku realismi ja nõukogude režiimi mällu sööbinud seosed seadsid mõnevõrra halba valgusesse realismi kui meetodi ja kunstiajaloo nähtuse.

2011. aasta sügisel avati Düsseldorfi Museum Kunstpalastis hiiglaslik Düsseldorfi Kunstiakadeemia ajalugu käsitlev näitus, kus olid eksponeeritud ka Eestist pärit düsseldorflaste tööd. Näituse korraldamisega seoses sõlmusid uuesti kontaktid Düsseldorfi muuseumi kolleegidega, mis annab võimaluse järgnevail aastail teostada juba aastal 2005 väljakäidud idee uurida põhjalikult Eestist pärit Düsseldorfi Kunstiakadeemia professorite Eduard von Gebhardti, Eugen Dückeri ja Gregor von Bochmanni tegevust, aga ka 37 teise siitkandi kunstniku õpingu- ja tööaastaid Saksamaal, Eestis ja Lätis.

Projekt keskendub Düsseldorfi koolkonna Saksa ja Eesti haru vastastikusele mõjule, Eesti kunstnike osale Euroopa ajaloomaali uuenemisel, Düsseldorfi Kunstiakadeemia õpetamise metoodikale, Eesti kunstnike osalemisele kohalikes kunstiühingutes ning Düsseldorfi taustaga kunstnike altarimaalidele Eestis.

Projekti liikmed: Tiina Abel (Kumu kunstimuuseumi poolne kuraator) ja Bettina Baumgärtel (projekti Museum Kunstpalasti poolne kuraator) ning Kristiāna Ābele, Greta Koppel, Tiina-Mall Kreem, Nicole Roth, Sabine Schroyen jt.

Partnerid: Museum Kunstpalast, Museum der Stadt Düsseldorf, Stiftung Volmer, Stiftung Paffrath, Archiv Künstlerverein Malkasten, Läti Rahvuslik Kunstimuuseum, Läti kunstiajaloo instituut, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Rahvusarhiiv, Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade osakond, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnaarhiiv jpt.