Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad 2006

Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali 2006. aasta aastapreemiad Kumu kunstimuuseumile:

Tiina Abel Kumu Kunstimuuseumi ekspositsiooni „Eesti kunsti klassika 18. sajandi algusest Teise maailmasõja lõpuni (Varamu)” ja näituse „Modernismiaja klassikud. Andrus Johani ja Kaarel Liimand” kureerimise eest.

Kumu kunstimuuseumi Hariduskeskus (Piret Kruusandi, Anu Purre, Anu Lüsi, Jelena Levtšenkova, Kätlin Tischler) 2006. aasta haridusprogrammide väljatöötamise ja eduka läbiviimise eest.

Eesti Kultuurkapital on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

Loovisikute rahastamisel eraldab Kultuurkapital kahte liiki stipendiume: siht- ja

toetusstipendiumid ning annab välja aastapreemiaid aasta jooksul enim silma paistnud kultuuri- ja kunstitegelastele. Kultuurkapitali aastapreemiad antakse välja arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, helikunsti, kirjanduse, kehakultuuri ja spordi, kujutava ja rakenduskunsti, näitekunsti ja rahvakultuuri vallas. Aastapreemiad jagunevad Eesti Kultuurkapitali aastapreemiateks ja sihtkapitalide aastapreemiateks.

Allikas: Eesti Kultuurkapital