Eesti kunst pärast 1991. aastat

Eesti kunst pärast 1991. aastat ehk taasiseseisvusaja nüüdiskunst võtab enda alla suure osa Eesti Kunstimuuseumi peahoone – Kumu kunstimuuseumi – ajutistest näitustest ja väikse osa Eesti Kunstimuuseumi kogudest. Nüüdiskunsti uurimine toimub muuseumis esinevate Eesti ja väliskunstnike, erinevate kunstimeediumite ja publiku suhete testimise ja analüüsi kaudu. Väga oluline roll tänapäeva kunsti uurimisel, mõtestamisel ja tutvustamisel on olemasolevatel kaanonitel ning neist kas lähtuval või neile vastanduval kuraatoril. Millise koha üks või teine kaasaegse kunsti kuraator kunsti(näituste)ajaloos endale võtab, jääb teaduslikus mõttes muuseumis lahtiseks.

• Kati Ilves

Kaasaegse kunsti teooriad; kaasaegse kunsti kureerimise teooria ja ajalugu; nn üleminekuperioodi (1988–1993) kunstikriitika arengud Eestis; kaasaegne helikunst

Eha Komissarov

Nüüdiskunstniku kultuuriline, poliitiline ja artistlik kontekst ning kunstniku esitlemisviisid väljaspool tema individuaalsust

• Ragne Nukk

Eesti meediakunsti tõus ja arengud 1990. aastatel

Elnara Taidre

Omamütoloogia ja mütologiseerimine kaasaegses kunstis