Eesti modernism 20. sajandi esimesel poolel

Eesti modernism 20. sajandi esimesel poolel moodustab Eesti Kunstimuuseumis eesti kunsti kullafondi. Selle uurimine toimub nii isikutele kui kunstnike rühmadele, nii stiilidele kui teemadele pühendatud Kumu kunstimuuseumi ja Adamson-Ericu näituste ning seminaride-konverentside kaudu.

• Mai Levin

Eesti modernismi sünd, pea- ja kõrvalvoolud; Eesti Kunstnikkude Ryhm; Eduard Wiiralti fenomen

Eha Komissarov

Eesti kunst 1920.–1930. aastatel

Ülle Kruus

Adamson-Eric ja 1920.–1930. aastate modernism

Kersti Koll

Eesti kunst ja kunstielu 20. sajandi alguskümneil; Eesti kontaktid Põhjamaade kunstiga; Adamson-Eric ja 1920.–1930. aastate modernism

Liisa Kaljula

Noor-Eesti kunst postkoloniaalsete uuringute valguses