Lehdistötiedotteet 2012

 • Arvokkaan hopea- ja grafiikkakokoelman näyttely Mikkelin museossa

  10.12.2012 Lauantaina 8.12. Mikkelin museossa avautuu Alur Reinansin taidekokoelmalle omistettu näyttely "Keräilijän intohimo. Hopeaa ja grafiikkaa Reinansin kokoelmasta". Näyttelyssä on esillä Viron alueella valmistunutta grafiikkaa 1600–1900-luvulta sekä 1700–1800-luvun Viro-aiheista grafiikkaa ja Eduard Wiiraltin tuotantoa sodanjälkeiseltä ajalta. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan kattava Alur Reinansin taidekokoelmaa esittelevä näyttelyjulkaisu ja järjestetään yleisötilaisuuksia.

 • Adamson-Ericin museossa on esillä Mare Vintin piirustuksia viideltä vuosikymmeneltä

  6.11.2012 Lauantaista 10. marraskuuta lähtien Adamson-Ericin museo kutsuu katsomaan näyttelyä "Mare Vint. Piirustuksia viideltä vuosikymmeneltä". Näyttely keskittyy Mare Vintin piirustuksiin, ja yli puolet töistä on Viron taidemuseon kokoelmiin kuuluvia varhaisia teoksia. Esillä on myös viime vuosien tuotantoa, jossa Mare Vintin töihin ilmestyvät värikynäpiirustus ja tussi kankaalla. Näyttely havainnollistaa Mare Vintin herkän väriaistin kypsymistä sekä henkisen ja sielullisen tasapainon etsintää. Näyttelyyn liittyy opetus- ja yleisötapahtumia.

 • Nigulisten museossa avautuu keskiajan ja varhaisen uuden ajan kuolemankulttuuria esittelevä näyttely

  29.10.2012 Perjantaina 2.11. Nigulisten museossa avautuu näyttely "Ars moriendi. Kuolemisen taide". Näyttely keskittyy keskiajan ja varhaisen uuden ajan muistelu-, hautaus-, ja kuolemankulttuuriin, eritoten näiden teemojen heijastumiseen aikakauden kirkkotaiteessa. Näyttelyyn liittyy luentoja, kierroksia kuraattorin johdolla opetusohjelmaa sekä keväällä elokuvatilaisuuksia.

 • Kumu kutsuu Avo Keerendin ja Evi Tihemetsin grafiikannäyttelyyn

  29.10.2012 Keskiviikkona 24. lokakuuta taidemuseo Kumun grafiikansalissa avautuu näyttely "Avo Keerend ja Evi Tihemets. Väri virolaisessa grafiikassa". Näyttely esittelee kahden virolaisen taiteen klassikon, Avo Keerendin ja Evi Tihemetsin, tuotannon kautta puhtaiden värien ja geometristen muotojen ilmestymistä neuvostovirolaiseen grafiikkaan.

 • Kumussa voi tutustua Tallinnan, Tarton ja Pärnun nykytaiteeseen

  19.10.2012 Perjantaina 19. lokakuuta taidemuseo Kumun nykytaiteen galleriassa avautuu näyttely Viron taidescenejen arkeologia ja tulevaisuus. Neljän virolaisen kuraattorin kokoaman näyttely tarjoaa yleiskuvan virolaisen nykytaiteen tapahtumista ja keskittyy tavanomaista laajemmin taiteellisiin tapahtumiin Tallinnassa, Tartossa ja Pärnussa sekä tähän taiteen kolmioon vaikuttaneiden taideinstituutioiden tarkasteluun. Näyttelyn henkisenä kulmakivenä on Viron taidemuseon restauraattorin ja konservoijan Hilkka Hiiopin väitöskirja nykytaiteen restauroinnin ongelmista. Näyttelyyn liittyy yleisötilaisuuksia ja konferenssi.

 • Kumu kutsuu slovenialaisen nykytaiteen ryhmittymän näyttelyyn

  27.9.2012 Perjantaina 28.9. taidemuseo Kumussa avautuu slovenialaisen IRWIN-taideryhmittymän näyttely "IRWIN. Kontekstin luominen". Ryhmittymä on koonnut katsauksen lähes kolme vuosikymmentä kestäneeseen tuotantoonsa. Näyttely edustaa Kumun ohjelmistossa kansainvälisesti tunnustettua nykytaiteen suuntausta. Näyttelyyn liittyy yleisötilaisuuksia ja monipuolinen lehti viroksi ja englanniksi.

 • Kumussa avataan näyttely Muoti ja kylmä sota

  13.09.2012 Perjantaina 14. syyskuuta taidemuseo Kumussa avautuu näyttely Muoti ja kylmä sota. Näyttely tutkii muotia ja siihen liittyviä ilmiöitä 1950–1970-luvun Virossa ja tarjoaa kiehtovan kurkistuksen Neuvosto-Viron naisen elämään ja vuoropuheluun länsimaisen muodin kanssa. Näyttelyn yhteydessä ilmestyy kirja ja järjestetään yleisö- ja opetustapahtumia.

 • Adamson-Ericin 110-vuotisjuhlanäyttely avataan

  17. elokuuta 2012 Lauantaina 18.8. avataan vierailijoille Adamson-Ericin museossa näyttely "Adamson-Eric ja hänen aikalaisensa. Minän heijastukset ajassa". Tunnustettujen virolaisten 1900-luvun taiteilijoiden omakuvia esittelevällä laajalla näyttelyllä juhlistetaan sitä, että taiteilijan syntymästä Tartossa 18.8.1902 tulee kuluneeksi sata vuotta.

 • Kumussa avataan näyttely Viron ensimmäisen avantgardistisen taideryhmittymän kehityksestä

  30.8.2012 Perjantaista 31.8. alkaen voi taidemuseo Kumussa tutustua näyttelyyn "Geometrinen ihminen. Virolaisten taiteilijain ryhmä ja 1920–1930-luvun taideuudistus". Viron ja Latvian valtionkokoelmiin sekä yksityiskokoelmiin kuuluvien töiden kautta luodaan kuva Viron ensimmäisen avantgardistisen taiteilijaryhmän Virolaisten taiteilijain ryhmän (Eesti Kunstnikkude Rühm) kehityksestä. Näyttelyyn liittyy runsaasti kuvitettu viron- ja englanninkielinen kirja. Näyttelyssä on uutena ilmiönä mahdollisuus hakea lisätietoa teoksista yhteistyössä EMT:n kanssa toteutettujen QR-koodien kautta.

 • Viron taidemuseolla uudet kotisivut

  5.9.2012 Tiistaina 12. kesäkuuta Viron taidemuseo ottaa käyttöön uudet kotisivut osoitteessa kunstimuuseum.ekm.ee. Sekä ulkoasultaan että sisällöltään perin pohjin uudistuneet sivut antavat tietoa taidemuseo Kumusta, Kadriorgin taidemuseosta sekä Mikkelin, Adamson-Ericin ja Nigulisten museosta. Nyt käytössä olevat kotisivut osoitteessa www.ekm.ee suljetaan.