Syyskuun 9. päivänä taidemuseo Kumussa avautuu näyttely Pahan kukkien lapset. Viron dekadentti taide

Viron taidemuseo
Taidemuseo Kumu
Lehdistötiedote
31.8.2017

Näyttely vie katsojan dekadenttiin baudelairelaiseen taidemaailmaan, jolle on tunnusomaista melankolisuus, kyynisyys ja pessimismi, mutta toisaalta myös nautinnot ja intohimo ns. epätavalliseen tai erityiseen – vaikkapa androgyynisyyden ihailuun, narsismiin tai huumeisiin.

Näyttelyn otsikko on johdettu Charles Baudelairen vuonna 1857 ilmestyneestä pahamaineisesta runokokoelmasta Les Fleurs du mal eli Pahan kukkia, joka on yksi ensimmäisiä modernisoitumiskokemuksen analyysejä ja kritiikkejä. Baudelairea ja hänen aikalaisiaan seuraa syvenevä epäluulo modernisoitumisprosessin hyvin nopeita ja mullistavia tuloksia kohtaan. Teollistuminen, kapitalismi, metropolien synty, kasvava usko tieteeseen ja jatkuvaan edistykseen ja monet muutkin yhteiskunnalliset muutokset herättävät vieroksuntaa ja pelkoa, mikä ilmenee voimakkaana pessimisminä sekä rappion ja välinpitämättömyyden ilmapiirinä. Toisaalta dekadenssi ei ole pelkkä kielteinen tai tuhoava ”voima”, vaan se tuottaa uusia ja kiinnostavia merkityksiä. Dekadenssissa taiteessa ja kirjallisuudessa yhdistyvät kauneus ja rumuus, se purkautuu usein mystiikkana, se kysyy kainostelemattomia kysymyksiä seksuaalisuudesta ja sukupuolirooleista ja on korostetusti vastakohtana porvarillisuudelle, pyhittää individualismin. Vaikka dekadentti taide on syntynyt reaktiona äkillisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin, sille on silti luonteenomaista myös itseensä keskittyminen ja irtautuminen oikeasta maailmasta, se antaa psyyken- ja tajunnanhäiriöille tilaisuuden yhtyä paheisiin ja tabuihin ja synnyttää karmivia, mutta kiehtovia kuvia.

Viroon dekadentit tunnelmat leviävät 1900-luvun alussa, jolloin on ryhdytty rakentamaan kansalliskulttuuria ja etsitään omaa paikkaa kansallisen ajattelun ja länsimäisen nykyaikaisuuden akselilla. Pahan kukkien lapset on ensimmäinen tutkimus Viron dekadentista taiteesta 1900-luvun alkupuoliskolla. Näyttelyssä on esillä useita aiemmin vähän tai ei lainkaan nähtyjä teoksia mm. seuraavilta taiteilijoilta: Eduard Wiiralt, Ado Vabbe, Erich Kügelgen, Aleksander Promet, Erna Brinckmann ja Erik Obermann.

Avajaisissa esitellään myös näyttelyyn liittyvää kirjaa.

Näyttely on esillä 25.2.2018 saakka.

Näyttelyn lehdistöalbumi löytyy täältä.

Yleisötilaisuudet:

14.9. klo 18.00
Pahan kukkien lapset -näyttelyn kierros kuraattori Lola Annabel Kassin johdolla

16.9. klo 14.00
Pahan kukkien lapset -näyttelyn esittely venäjäksi

19.10. klo 18.00
Yhteinen kierros näyttelyissä Pahan kukkien lapset ja Saksan villit

Kierroksen vetää legendaarinen taiteentutkija ja kuraattori Eha Komissarov. Tutkitaan kuolemaa, erotiikkaa ja kauneutta sekä tarkastellaan näiden aiheiden käsittelyä Viron dekadentissa taiteessa ja saksalaisten ekspressionistien tuotannossa.

Kuraattori: Lola Annabel Kass
Näyttelyarkkitehti: Liina Siib
Graafinen suunnittelija: Angelika Schneider
Koordinaattorit: Karin Pastak, Liis Pählapuu, Ragne Soosalu

Kokoelmat: Viron taidemuseo, Tarton taidemuseo, Viron tiedeakatemian Underin ja Tuglaksen kirjallisuuskeskus, Viron kansalliskirjasto, Narvan Museo, Viron Kirjallisuusmuseo, Haapsalun ja Läänemaan museoiden säätiö, yksityiskokoelmat

Yhteistyökumppanit ja tukijat:

 

UK

kultuurkapital

IF

liviko-mustvalge

 

Lisätietoja:

Karin Pastak
Näyttelyn koordinaattori
Tel +372 5883 8420
karin.pastak@ekm.ee