IT kasutus ja arendus konserveerimise valdkonnas

(2009–2010)

Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonna töö efektiivsemaks muutmise eesmärgil teostatud projekt. Projekti tulemusena loodi veebipõhine kunstiteose erinevate seisundite graafiline kaardistussüsteem ning konserveerimise dokumentatsiooni digitaalne arhiiv. Lisaks kunstiteoste seisundi ja konserveerimistöö etappide jäädvustamisele ning kogu dokumentatsiooni uurijatele kättesaadavaks muutmisele, lihtsustab süsteem näitusele minevate kunstiteoste nn. seisundipasside koostamist.

Projekti liikmed: Hilkka Hiiop, Maiu Kurvits, EKM konserveerimisosakond