Itaalia kunsti ekspertide rahvusvaheline ümarlaud näitusel „Lux aeterna. Itaalia kunst Leedu ja Eesti kogudest”

Toimumiskoht ja -aeg: Kadrioru kunstimuuseum, 19.–20. november 2014

Koordinaator: Kerttu Männiste

Näitus „Lux aeterna. Itaalia kunst Leedu ja Eesti kogudest” toob publiku ette 17.–19. sajandi Itaalia maali- ja graafikameistrite loomingu Balti muuseumide kogudest.

Näitusega kaasneb rahvusvahelise ekspertgrupi visiit ja ümarlaud, mis aitab kaasa Eesti ja Leedu kogudes leiduvate teoste täpsemale atribueerimisele ning paigutamisele ajaloolisse konteksti ja kaasaegsele muuseumimaastikule.

Kunstikogumise ajalugu Eestis ja Leedus on poliitilistest ja kultuuriloolistest erinevustest tingituna arenenud eri teid mööda. Lääne-Euroopa, sealhulgas Itaalia kunsti kollektsioneerimisest kõneldes ei saa Leedu puhul mööda Poola-Leedu valitsejate kuninglikest kollektsioonidest, millest võttis eeskuju aadelkond oma kunstikogude loomisel. Eesti ajalooliste kunstikogude puhul täitis Vene impeeriumi keiserlik kollektsioon kaudsemat eeskuju ja teetähise rolli, baltisaksa mõisnikest kollektsionäärid lähtusid kunstiostudes rohkem oma identiteedist ja majanduslikest võimalustest. Erinevale kujunemisloole, eelistatud kunstnike ja teemade ringile vaatamata on Leedu ja Eesti ajaloolised kunstikogud jaganud paljuski sarnast saatust – omanike surma või deklasseerumise järel on kollektsioonid oksjoneeritud. Praegustesse muuseumikogudesse on ajalooliselt siinsetel aladel paiknenud itaalia kunstipärandist jõudnud vaid väike osa, peamiselt 17.–18. sajandi meistrite looming.

Baltimaade muuseumide kogudes leiduva Itaalia kunstipärandi puhul on tegu kunstiajaloo seisukohalt problemaatilise ja atribueerimiseks komplitseeritud materjaliga. Näitus „Lux aeterna” pakub välisspetsialistidele näha Balti kogudes leiduvat materjali mitte ühekaupa fonditingimustes, vaid korraga ühes näitusekontekstis kõrvutatuna, mis hõlbustab oluliselt teoste vaatlemist-võrdlemist ning diskussiooni võimalike atributsioonide osas. Novembris 2014 toimuv ekspertide kogunemine pakub suurepärase võimaluse piirkondlikuks koostööks Balti muuseumidele siinse Itaalia kultuuri- ja kunstipärandi professionaalseks uurimistööks.

Lisaks tööle spetsialistide ringis leiab aset avalik loeng Itaalia kunstist endistes keiserlikes kunstikogudes.

Näitust visiteerivad ning uurimistöös osalevad Viktoria Markova (Puškini muuseum, Moskva), Marco Riccomini (Christie’s, Milano), kuraatorid ja koguhoidjad Leedu Rahvuslikust Kunstimuuseumist, M. K. Čiurlionise nim Rahvuslikust Kunstimuuseumist, Riia Börsi muuseumist, Tartu Ülikoolist. Kirjalikult panustab oma ettepanekutega ümarlaua diskussiooni Maichol Clemente (Udine´i Ülikool).