Kaotatud ja leitud ruumid: ümberpaiknemised 1990. aastate Ida-Euroopa kunstis ja ühiskonnas

Kumu kunstimuuseumi sügiskonverents 2018

 01.–03.11.2018 Kumu auditooriumis

Kumu kunstimuuseumi kuues sügiskonverents keskendub 1990. aastate ühiskonnale ja kultuurile postsotsialistlikus Ida-Euroopas.

Berliini müüri langemisele ja Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud fundamentaalseid poliitilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi murranguid Ida-Euroopas on analüüsitud arvukates publikatsioonides ning paljudel konverentsidel ja seminaridel. Kumu sügiskonverentsi eesmärk on vaadata senised käsitlused üle lähtuvalt „ruumi“ ja „ruumilisuse“ mõistetest ning uurida 1990. aastate Ida-Euroopa ühiskondi ja kultuuriprotsesse läbi ruumiliste suhete.

1980. aastate lõpul esile kerkinud nn ruumiline pööre humanitaar- ja sotsiaalteadustes kujunes välja kriitilise teooria, poststrukturalismi, postkolonialismi jmt 20. sajandi viimaseid kümnendeid kujundanud mõttevoolude mõjuväljas ning leidis tuge Michel Foucault’, Henri Lefebvre’i, Doreen Massey, Jacques Derrida, Edward Saidi, Gayatri Spivaki jpt töödest. Ruumiline pööre tähendas esmajoones uut laadi tähelepanu pööramist ruumi/de – igat laadi füüsiliste, aga ka abstraheeritud, mõtteliste või kujuteldavate ruumide – agentsusele nii sotsiaalsetes suhetes kui ka kultuuriproduktsioonis: ruumi ei käsitletud enam neutraalse pinna või anumana, kus toimuvad sündmused või kust voolab läbi aeg, vaid millenagi, mis korraldab ja väljendab võimusuhteid, annab sündmustele tähendusi ning on alati osa toimuvast.

1990. aastate postsotsialistlikke ruume võib mõista nii füüsiliste, geograafiliste, sotsioloogiliste, poliitiliste, psühholoogiliste, kultuuriliste, virtuaalsete kui ka metafoorsete ruumidena, mis pole tingimata fikseeritud, vaid võivad olla voolavad ja muutlikud. Ida-Euroopat võib vaadelda nii ühe ruumi kui ka paljude ruumide kooslusena; 1990. aastate kultuuri saab analüüsida läbi ruumide loomise ja lõhkumise, leidmise ja kadumise, ümberpaiknemiste ning kokkupõrgete kaudu.

Konverentsi keskmes on Ida-Euroopa kunstiajalood, kuid oleme avatud ka kõigile muudele distsipliinidele, mis aitavad kunstiajalugu ja selle kujundajaid mõista. Oodatud on nii teoreetilised ja üldistavad ettekanded kui ka üksikjuhtumite lähivaatlused.

Konverents koosneb viiest teemaplokist:

I Kaotatud ja leitud ruumid

Lagunenud ja tekkinud võrgustikud kunstimaailmas, uued praktikad ja tehnoloogiad, mõtteruumid ja utoopiad, reisimine ja migratsioon

II Ruumi loomine

Kuraatori figuur kunstiväljal, kureerimise diskursiivsed mudelid, kogukondade loomine, uued kunstisündmused ja institutsioonid

III Ruumi kaardistamine

Rollimudelid globaalsel kunstiväljal, sisemiste ja väljast antud identiteetide suhted, võimupositsioonid, kaasatud ja välistatud ruumid

IV Ruumi hõivamine

Uued enesekehtestuse strateegiad, alternatiivide otsing rahvuslikele ja neoliberaalsetele narratiividele, kriitilised näitused ja institutsioonid

V Eluruumid

Igapäevaelu, ajalugu, mäletamise viisid, subjektiivsed positsioonid, soolisus, psühholoogilised muutused kunstimaailmas

Konverentsi avaloengu peab Viktor Misiano (Moskva). Kutsutud esinejad on Boris Buden (Berliin), Renata Salecl (Ljubljana Ülikool), Madina Tlostanova (Linköpingi Ülikool) ja Larry Wolff (New Yorgi Ülikool).

Konverentsi kolleegium: Anu Allas (Kumu kunstimuuseum), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Anders Härm (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut), Viktor Misiano (Moskva).

Koos konverentsiga avatakse 1990. aastate Eesti kunsti näitus „Salatoimikud. 1990ndate kartoteek“ (kuraatorid Eha Komissarov ja Anders Härm) Kumu kaasaegse kunsti galeriis ning toimub kolmas Kumu kunstifilmide festival KuFF. Valitud konverentsiettekanded avaldatakse Eesti Kunstimuuseumi Toimetistes.

Ettepanekud konverentsiettekanneteks (pikkusega kuni 300 sõna) palume saata hiljemalt 15. veebruariks 2018 meiliaadressile anu.allas@ekm.ee.

Konverents toimub inglise keeles.

Konverentsi kava

Konverentsi videod

Lähem informatsioon
Anu Allas
anu.allas@ekm.ee
Tel. +372 602 6056
Mob. +372 53 403 356
Kumu kunstimuuseum
Weizenbergi 34 / Valge 1

Toetajad:
EV100 kunstiprogramm „Sada kunstimaastikku“
Eesti Kultuurkapital