Kogude kasutamisreeglid

Austatud kunstisõber!

Olete oodatud külastama Eesti Kunstimuuseumi (EKM) kogusid, mis on avatud kõigile huvilistele teadustööks, publitseerimiseks erinevates väljaannetes ja eksponeerimiseks näitustel. Jagame meelsasti kogutut Teiega alljärgnevate ettekirjutuste kohaselt:

1. Teoste laenutamine näitusele

Taotlused sooviavaldustest laenutada teoseid näitusele tuleb esitada Eesti Kunstimuuseumi peadirektori Sirje Helme nimele aadressil Eesti Kunstimuuseum, Weizenbergi 34 / Valge 1, 10127 Tallinn või muuseum(at)ekm.ee. Teoste laenutamised näitusele palume eelnevalt leppida kokku minimaalselt kuus kuud enne näituse toimumist.

2. Teoste reprodutseerimine publikatsioonides ning digiteeritud visuaalide kasutamine õppeotstarbel ja isiklikel eesmärkidel

Taotlusi reprodutseerida EKMi kogudesse kuuluvaid teoseid erinevates publikatsioonides ning tellimusi muuseumi kogudesse kuuluvate teoste digiteeritud visuaalide õppeotstarbel ja isiklikuks kasutuseks saab teha aadressil http://digikogu.ekm.ee/. Vastav hinnakiri on leitav http://digikogu.ekm.ee/lisa/hinnakiri.

3. Digitaalkogus puudub otsitava teose visuaal

Juhul, kui otsitava teose visuaali ei ole digitaalkogus (http://digikogu.ekm.ee), palume pöörduda tellimusega aadressil muuseum@ekm.ee. Vastavalt EKMi töökorraldusele võib muuseumi kogusse kuuluvaid teoseid fotografeerida/digiteerida ainult muuseumi fotograaf.

4. Kogude külastamine uurimuslikul otstarbel

Kogusid saab uurimuslikul otstarbel külastada eelneval kokkuleppel vastava kogu hoidjaga. Vt Kontakt.

Üliõpilastel, teaduritel, kuraatoritel, kirjastajatel palume esitada oma organisatsiooni taotluskiri, kus on märgitud uurimisteema ja selle eesmärk Eesti Kunstimuuseumi peadirektori nimele vähemalt üks kuu enne projekti valmimistähtaega muuseum@ekm.ee.

Teoste laenutamised näitusele palume eelnevalt leppida kokku minimaalselt 6 kuud enne näituse toimumist.

5. Teoste deponeerimine

Eesti Kunstimuuseum deponeerib oma kogudesse kuuluvaid teoseid ainult juriidilistele isikutele kirjaliku taotlus- ja garantiikirja alusel. Deponeerija on kohustatud tagama teose nõuetekohase säilivuse ja õigeaegse tagastamise. Deponeerimissoovi korral pöörduda palun taotlusega: Kersti Kuldna-Türkson, peavarahoidja, e-post kersti.kuldna@ekm.ee või tel 602 6008.

6. Meediale

Ajakirjanikel palume pöörduda kõikides muuseumi kogusid puudutavates küsimustes EKMi kommunikatsiooni- ja turundusosakonna poole press@ekm.ee.

7. Kunstiteoste rahaline hindamine

Mittetulundusliku asutusena ei määra Eesti Kunstimuuseum kunstiteostele hindu.

8. Kunstiteoste ekspertiis

Tasulist ekspertiisi kunstiteose originaalsuse tõestamiseks teostatakse Eesti Kunstimuuseumi restaureerimis-konserveerimisosakonnas. Kontakt: Maris Klaas, maali konservaator, e-post maris.klaas@ekm.ee või tel 602 6081.

9. Soov annetada või pärandada kunstiteos(ed) Eesti Kunstimuuseumile

Kunstiteoste annetuste ja/või päranduste üleandmise ettepanekud palume saata peavarahoidja Kersti Kuldna-Türkson nimele kersti.kuldna@ekm.ee, lisades e-kirja adressaatide cc-reale sirje.helme@ekm.ee (peadirektor Sirje Helme). Palume võimaluse korral lisada teosest pildifail (mitte suurem kui 2 MB) ja kunstiteose andmed, mis on annetajale teada (nt kunstniku nimi, teose nimi, loomise aasta, materjal, tehnika, mõõdud, legend, kuidas teos on jõudnud omanikuni jne). Otsused kõikide annetuste ja päranduste vastuvõtu ning ostude osas teeb vastavalt muuseumi kogumispoliitikale Eesti Kunstimuuseumi 13 liikmeline ostu- ja ekspertiisikomisjon.