Konservaatorite ajaveeb | Blog

Restaureerimisest Eesti Kunstimuuseumis kuni 20. sajandini

Restauraatorid-konservaatorid on töötanud Eesti Kunstimuuseumis 1975. aastast osakonnana, keda juhatas kuni 1986. aasta septembrini Endel Valk-Falk . Paar viimast aastat on vastav töökeskkond nimetatud konserveerimisosakonnaks, kus on koos juhatajaga 15 erialameistrit. Käesoleval ajal on muuseumitöös esmaseks näitusetegevus koos säilitusmenetlustega. Kuigi praktiliste toimingute kõrval on ideaalne ka uuringute läbiviimine, vajab töötaja teadusliku huvi kõrval rahalist toetust, samuti isiksuse omadusi ja koostöövõimekust.

Kilde maalikunsti restaureerimise ajaloost kuni 20.sajandini

Alar Nurkse Maalikonservaator Sissejuhatus Kõigepealt paarist olulisest arhailisest mõistest: restaureerimine – kui meie võtame ühe raiskuläinud asja küljest ära kõik selle, mis sinna juurde mitte ei kuulu ja tarkade raamatute järele ehk välismaa seisu pääl tarkust omandades teeme ta jällegi kui ühe vastsündinud lapsukese, noh, üsna nii nagu enne oli. Museaalse mõistena kujutab restaureerimine kunstiteose…

„Ants Laikmaa. Vigala ja Capri“ eksponeeritavate tööde ettevalmistamine konserveerimisosakonnas

On ajalooline käibetõde, et pastellmaal saab alguse Rosalba Carriera sõidust Pariisi 1720.a., aga sellegipoolest on joonistustel, mis on koloreeritud kriitidega pikk ja esiletõstmist vääriv ajalugu, minnes tagasi vähemalt 15. saj. lõppu. Pastell (pastello, pasta) viitab ilmselgelt itaalia päritolule. Impressionistidele oli näiteks pastell kiire ja käepärane võimalus, jäädvustada looduse ja tunnete hetke efektset värvipaketti. Pastell on lõputute vahetoonide ja varjunditega värviline pulber, kataloogis üle 1650 erineva tooni. Ja tema värvide erksus ning intensiivsus ei tuhmu aegade jooksul kuigivõrd.