Maali konserveerimine

Maalide konserveerimisega tegelevad Eesti Kunstimuuseumis kolm konservaatorit: Maris Klaas, Jelena Yurieva ja Alar Nurkse.

Maalikonservaatorid vastutavad eelkõige maalikollektsiooni konserveerimise eest. Peamisteks tegevusteks selle töö juures on maalide seisukorra ja ümbritseva keskkonna regulaarne jälgimine, määramine ja dokumenteerimine nii kunstiteoste eksponeerimisel oma muuseumis kui ka välja laenutamisel. Põhiliseks ja väga mahukaks tegevuseks maalikonserveerimises on kahjustunud maalide restaureerimine, millele sageli eelneb põhjalik uurimistöö ja järgneb dokumenteerimine.

Kuna maalid on sageli oma tehnilise ülesehituse poolest üksteisest väga erinevad, siis seetõttu on ka degradeerumise põhjused ja kahjustused erinevad. Maalikonservaatori ülesandeks on leida see õige materjal ja meetod, millega konserveerida nii kaasaegset kui ka vanades traditsioonides loodud maali. Muuseumi maalikonservaator töötab koostöös maalikogu hoidjate ja kunstiteadlastega.