Tehtud tööd

Kohtumine kunstnikuga restaureerimise läbi
Näitusele „Ühest sajandist teise” restaureeritud K. Raua maali „Rändaja” põhjal.
Maalikonservaator: Helje Vernomasing

Kuningate kummardamine
Frans Francken II ring, ? Casper van der Hoecke II, 17.saj. c 1640
Alar Nurkse