Raami konserveerimine

Eesti Kunstimuuseumi erakordselt suur kollektsioon sisaldab tuhandete teoste hulgas taieseid, mille originaalne raam kannab informatsiooni kunstiteose algsest vormistusest ning oma ajastu maitsest ja väärtushinnangutest. Eesti Kunstimuuseumi raamikonservaator Sirje Säär on andnud olulise panuse, otsides vastuseid küsimustele, kuidas säilitada teoste algupärast vormistust ning sobitada ekspositsioonisaalidesse maksimaalselt autoriraamidega ja ajastupärases vormistuses töid.