Skulptuuri konserveerimine

Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogudesse kuuluvaid teoseid konserveerivad: polükroomse puidu konservaator Hedi Kard ja skulptuurikonservaatorid Isabel Aaso-Zahradnikova ning Aleš Zahradnik. Kuna muuseumis on hoiul väga erinevatest materjalidest mono- ja polükroomseid skulptuure, siis peavad konservaatorid põhjalikult tundma konserveeritavate materjalide füüsikalis-keemilisi omadusi ning kahjustusi. Konserveerimistööd sisaldavad alati ka teadusliku uurimise osa, mille käigus selgitatakse ja dokumenteeritakse skulptuuritehnikate ajaloo jälgi. Konservaatorite ülesandeks on vananemise peatamine või aeglustamine, nii et säiliks skulptuuride algupära. Peale praktilise konserveerimise tegelevad konservaatorid ka skulptuuride seisukorra kontrolliga kunstiteoste hoiustamisel ja eksponeerimisel.