Teenused

(EKM ei teosta kunstiteoste rahalist hindamist)

Ekspertiis

Eesti Kunstimuuseum (EKM) teostab tasulist kunstiteoste ekspertiisi kultuuriväärtustega tegelevatele organisatsioonidele (sealhulgas teistele muuseumidele) ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele vastavalt EKMi teenuste hinnakirjale ja sõltuvalt EKMi tööplaanidest.

Ekspertiis sisaldab teose kunstiajaloolist ja tehnilist uuringut (erinevad valgusuuringud: ultraviolett-, infrapuna-, röntgen-; mikro- ja makrouuringud; aineanalüüsid).

Ekspertiisi teostavad EKMi kunstiteadlased ja konservaatorid. Vajadusel tellitakse aineanalüüse koostööpartneritelt erinevatest teaduskeskustest.

Uuringu tulemustest koostatakse dokumentatsioonina eksperthinnang.

EKMil on õigus tööst keelduda.

Kunstiteoste konserveerimine

Eesti Kunstimuuseum (EKM) ei teosta tellimisel konserveerimistöid.

Protseduur

1. Omanik toob teose EKMi konserveerimisosakonda. Täpsem info tel 602 6081.
2. EKMi spetsialistid koostavad hinnapakkumise.
3. Omanik kinnitab hinnapakkumise.
4. Omanikuga sõlmitakse leping.
5. Omanik tasub ettemaksu (50% kogusummast). Töödeks kuluvat aega hakatakse arvestama pärast ettemaksu laekumist.
6. Algavad uuringud.
7. Tööde valmimisel tasub omanik arve alusel ülejäänud summa.
8. Omanikule tagastatakse teos koos eksperthinnanguga.