fbpx

Otsing

Konserveerimine

1975. aastal loodud konserveerimisosakonnas töötavad maali-, paberalustel kunstiteoste, raami-, nüüdiskunsti-, skulptuuri- ja polükroomse puidu konservaatorid, kes hooldavad Eesti Kunstimuuseumi keskajast nüüdiskunstini ulatuvaid kogusid.

Osakonna esmane ülesanne on tagada kogude säilivus ja eksponeeritavus. Konservaatorid tegelevad praktilise konserveerimistöö ja selleks vajalike uuringutega, kunstiteoste seisundi dokumenteerimise ning koos koguhoidjate ja kuraatoritega teoste säilitamis- transpordi- ja eksponeerimistingimuste kujundamisega.

Eesti Kunstimuuseum osutab eesti ja baltisaksa kunstiteoste tasulist atributeerimise ja autentsuse määramise teenust, kuid ei tee tellimisel konserveerimistöid. 

Kaie Kukk

osakonna juhataja