Konserveerimispraktika

Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonnas on võimalik praktikat sooritada Eesti Kunstiakadeemia (Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna üliõpilased), Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja teiste ülikoolide üliõpilastel kui õpitav eriala on seotud kunstiteoste säilitamise, konserveerimise või teose loomise tehnika ja materjalide uuringutega (nt maalitehnika jne).

Praktika on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad vähemalt teisel kursusel. Konserveerimisosakond võib teha praktikantidele ettepanekuid bakalaureuse- ja magistritööde teemade valikuks. Olenevalt konserveerimis- ja uurimistööde eripärast juhendatakse praktikante individuaalselt. Praktika kestvuseks on üldjuhul arvestatud 2–3 kuud kuni üks õppeaasta. Suvepraktika kestvus on 2 nädalat. Praktika plaani kinnitavad ülikool, Eesti Kunstimuuseum ja konserveerimisosakond koos juhendajaga. Enamasti on praktikandil kaks juhendajat: ülikooli poolne juhendaja ja vastav spetsialist konserveerimisosakonnast (maali, paberalusel kunstiteoste, polükroomse puidu, kaasaegse kunsti, iluraami või skulptuuri konservaator).

Praktika käigus rakendatakse ülikoolis õpitut ja omandatakse uusi kogemusi osaledes konserveerimis- või uurimistöödes.

Praktika eesmärgid:

1. Tutvuda konservaatori peamiste erialaste tööülesannetega

2. Osaleda konserveerimisosakonna igapäevatöös, lahendada erialaseid tööülesandeid ja saada meeskonnatöö kogemus

3. Rakendada õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete kunstiteoste säilitamise ning konserveerimisega seotud ülesannete planeerimisel ja täitmisel.

EKMi konserveerimisosakond korraldab tasulisi täiendkoolitusi ja praktikume kolleegidele teistest konserveerimiskeskustest ning muuseumitest.