Kumu hoone pälvis rahvusvahelise tunnustuse

European Copper in Architecture Campaign valis 2007. aasta septembri lõpus 74 arhitektuurilise projekti hulgast Euroopa peaauhinna ning kolm kõrgelt tunnustatud projekti. Vase kasutamist arhitektuuris hindav rahvusvaheline žürii tunnustas Eesti Kunstimuuseumi uut hoonet, märkides ära Kumu huvitava materjalikasutuse ning elegantse üldkujunduse. Euroopa peaauhind omistati Münchenis asuvale sünagoogile. Lisaks Kumule pälvisid kõrge tunnustuse Svalbardi Teaduskeskus Norras ja Vicari teatrihoone Hispaanias.

Auhinda annab välja Suurbritannias asuv Copper Development Association.