Kumu trükised 2014

Nikolai Triik

72dpi esikaas Nikolai TriikAutor: Liis Pählapuu
Biograafia koostajad: Kaidi Vahar, Liis Pählapuu
Kujundanud Angelika Schneider
296 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2014

ISBN 978-9949-485-31-4

Kumu kunstimuuseumi näitus „Nikolai Triik. Modernismiaja klassikud” (30.05.–28.09.2014) ja sellega kaasnev raamat on hommage 20. sajandi esimese poole eesti kunsti ühe mõjukaima ning mitmeplaanilisema isiksuse loomingule. Nii nagu paljude põlvkonnakaaslaste algasid ka Triigi õpingud Peterburis ning viisid edasi Soome kaudu Euroopa kunstikeskustesse Pariisi ja Berliini. Oma loomingu kõrgperioodil oli Triik Noor-Eesti rühmitusega seotud kultuuriinimeste mõttekaaslane, tema graafilised teosed kujundasid olulisel määral liikumise väljaannete visuaalset identiteeti. Triik kujundas välja oma isikupärase maalilaadi, milles põimus vene kooli kogemusest lähtuv joonistusoskus, teadlikkus sajandialguse vormiuuendusest ning lähedane suhe põhjamaise loodusega. Triik on üks andekamaid ning omanäolisemaid portretiste eesti kunstiajaloos.

Pidu sinus eneses. Art déco mood Aleksandr Vassiljevi kogust

2014 Vassiljevi esikaas 72dpiKoostanud: Triin Tulgiste, Marion Piirmets, Anu Liivak
Tekstide autorid: Aleksandr Vassiljev, Anu Ojavee, Triin Tulgiste
Kujundanud Kätlin Tischler
136 lk
Eesti, vene ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2014

ISBN 978-9949-485-35-2

Raamat „Pidu sinus eneses. Art déco mood Aleksandr Vassiljevi kogust”, mis kaasneb samanimelise näitusega Kumu kunstimuuseumis (11.10.2014–18.01.2015) pakub elamusliku sissevaate 1920. aastatesse ja toob lugejale moe kaudu lähemale Esimese maailmasõja keerises radikaalselt teisenenud maailmapildi inimliku dimensiooni. Kuigi näituse ja raamatu fookuses on esmajoones kõrgklassi mood ja muutused, mis olid seotud emigratsioonilainega Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni järgselt Venemaalt, avanevad siiski vägagi ilmekalt ajastut iseloomustavaid sotsiaalsed ning kultuurilised nihked ka laiemas plaanis. Selgemini kui teistes loomingulistes väljundites, on naise rolli muutumine ühiskonnas selgelt jälgitav just moekunstis. Ajaloolised rõivakomplektid ja aksessuaarid pärinevad tuntud ja tunnustatud moeajaloolase, sisekujundaja ja väsimatu moe propageerija Aleksandr Vassiljevi kogust.

Hind 15 €


Richard Kaljo. Vabagraafika Eesti Kunstimuuseumi kogudes

2014 Richard Kaljo esikaas 72dpiKoostaja ja autor: Elnara Taidre
Kujundanud Külli Kaats
156 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2014

ISBN 978-9949-485-34-5

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi graafikakabineti näitusega „Richard Kaljo. Lood graafikas ja kirjades” (26.09.2014–15.03.2015). Richard Kaljo (1914–1978) sünnist möödub 2014. aastal 100 aastat, tema viimasest suuremast personaalnäitusest 50 aastat. Raamatu eesmärgiks on tuua üle pika aja vaatajate ette väljapaistva eesti puugravüürimeistri vabagraafika, tutvustades samaaegselt Eesti Kunstimuuseumi kogusid, mis annavad hea ülevaate Kaljo mitmekülgsest loomingust, selle arengutest ja katkestustest.

Richard Kaljo kuulus sellesse eesti kunstnikepõlvkonda, kelle jaoks Teine maailmasõda tähendas suurt murrangut. Tema loominguliste veendumuste kujundamisel oli määrav roll õpiaastatel Tartus mõõdukat modernismi esindavas Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, mille ta lõpetas 1940. aastal. Kaljo, nagu enamuse tema saatusekaaslastest eesti kunstnike looming oli vastuolulistel sõja-aastatel ja veelgi enam sotsrealismi kultiveerimise karmi pitsatit kandval nn esimesel nõukogude kümnendil heitlik. Suuremast stabiilsusest ja enesekindlusest saame rääkida alates 1950. aastate lõpust, kui ideoloogilise paine taandumine võimaldas kunstnikel taas isikupärasemalt töötada ja südamelähedasemaid teemasid arendada.

Lisaks vabagraafika viljelemisele oli ta väga hinnatud ja ka rahvusvaheliselt tunnustatud eksliibrisemeister, samuti on tal oluline panus eesti raamatuillustratsiooni. Mõlemas mainitud žanris, nii nagu ka vabagraafikas, eelistas ta puugravüüritehnikat, milles ta oli üks väljapaistvamaid oma ajastu meistreid Eestis.

Hind 12 €


Kallis Mina kui Maal / Alati Sinu Sinine Laguun

2014 Kallis mina kui maal esikaas 72dpiKoostanud Kati Ilves ja Merike Estna
Tekstide autorid: Gavin Wade, Merike Estna ja Kati Ilves
Biograafiate koostajad: kunstnikud
Kujundanud Indrek Sirkel
284 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2014

ISBN 978-9949-485-32-1

Raamat „Kallis Mina kui Maal / Alati Sinu Sinine Laguunˮ kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusteprojektiga „Merike Estna ja mina kui maalˮ (27.06.–02.11.2014, kaasaegse kunsti galerii). Projekt, milles põimuvad ruumiliselt üheks kaks näitust – Merike Estna isikunäitus „Sinine laguunˮ ja rahvusvaheline maalikunstinäitus „Mina kui maalˮ, jätkab formaadiga eksperimenteerimist ka raamatuna. Tegemist pole traditsioonilise näitusekataloogi või esseekogumikuga, raamatut võib käsitleda eraldiseisva teosena. Suur maht on fotodokumentatsioonil (Anu Vahtra): mustvalge osa annab ülevaate näituse installeerimisest, värvifotodel on nii „Sinise laguuniˮ kui ka „Mina kui maalˮ väljapanekutes eksponeeritud teosed, samuti ruumivaated. Lisaks fotoseeria näituse avamisest, Merike Estna kantavatest maalidest ja skaneering Simon Daniel Tegnanderi teosest.

Tekstid on raamatusse kirjutanud Briti galerist ja kaasaegse maalikunsti apologeet Gavin Wade, kunstnik Merike Estna ja kuraator Kati Ilves. Gavin Wade’i poeetiline essee suhestub „Mina kui maalˮ näituse kunstnike loominguga. Merike Estna analüüsib ilukirjanduslikus võtmes näituste omavahelist suhet. Kati Ilvese tekst on näitusteprojekti avav kuraatoritekst, selgitades projekti sisulisi ja ruumilis-vormilisi püüdlusi.

Hind 16 €

 
Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega

2014 Raul Meel esikaas 72dpiKoostanud Eha Komissarov, Ragne Nukk, Raivo Kelomees
Tekstide autorid: Eha Komissarov, Raivo Kelomees, Erkki Luuk, Virve Sarapik
Kujundanud Tuuli Aule
304 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2014

ISBN 978-9949-485-28-4

Raamat kaasneb näitusega „Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega” Kumu kunstimuuseumis (09.05.–12.10.2014) ja on esimene sedavõrd mahukas kokkuvõte eesti avangardi klassiku Raul Meele loomingust.

Raul Meel on kontseptuaalse kunsti ja konkreetse luule üks olulisemaid esindajaid Ida-Euroopa regioonis ning teda tuntakse ka eesti kunsti kõige nimekama autodidakti ja autsaiderina. Meele eksperimenteeriv looming tunnistati Läänes 1970. aastail mitme preemia vääriliseks ja kunstnik sai austavaid näitusekutseid. 1980.–1990. aastail saabus ka kodumaine tunnustus Meele talendile ja hiigeltööle. Raul Meel on nii kodu- kui välismaal osalenud arvukatel näitustel ning pälvinud mitmeid kõrgeid autasusid.

Artiklite autorid vaatlevad Raul Meele erinevaid loomingulisi väljundeid ning mahukas reproduktsioonide ja elulooliste fotode plokk annab põhjaliku ülevaate kunstniku loomingust. Näituse kuraator kunstiteadlane Eha Komissarov on kirjutanud esimese ulatusliku ülevaate Raul Meele loomingust, pannes selle dialoogi Lääne kunstisuundumustega. Kunstnik, kriitik, uue meedia õppejõud ning samuti näituse kuraator Raivo Kelomees käsitleb Meele tuntuimat tööd „Taeva all”. Kunstiteadlane ja semiootik Virve Sarapik kirjutab kirjutusmasinajoonistustest „Päris nimed” ning kirjanik, kunstnik ja keeleteadlane Erkki Luuk on esitanud eksperimentaalse teksti dialoogis Meele tekstipõhise loominguga.

Hind 16 €