Kumu trükised 2015

Kunstile ohverdatud elu. Salome Trei (1905−1995). Elulooline arhiiviaines ja hilislooming

SalomeTrei_kaaned_170x250+3mm_selg_6mm.indd

Autorid Ulrika Jõemägi, Anne Untera
Kujundanud Külli Kaats
88 lk
Eesti keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum
Tallinn 2015

ISBN 978-9949-485-41-3

Eesti Kunstimuuseumis viidi 2014. aastal ellu uurimus „Salome Trei elulooline arhiiviaines ja hilislooming”. Selle eesmärgiks seati ühe esimese eesti professionaalse graafiku, väljapaistva naiskunstniku Salome Trei eluloolise arhiiviainese ja loomingulise pärandi täiendamine, korrastamine ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Uurimus on avaldatud arhiivitrükisena, mida saab osta vaid Eesti Kunstimuuseumi e-poest.

Ants Laikmaa. Vigala ja Capri
laikmaa_kaas_näidis.indd
Koostanud Liis Pählapuu
Tekstide autorid: Liis Pählapuu, Bart Pushaw
Kujundanud Liina Siib
192 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2015

ISBN 978-9949-485-42-0

 Maikuus 2016 möödub 150 aastat Ants Laikmaa sünnist. Raamat „Ants Laikmaa. Vigala ja Capri” on saateks samanimelisele näitusele Kumu kunstimuuseumis 11.09.2015–17.02.2016. Üle pika aja on taas kord vaatluse all eesti kunsti teerajaja Ants Laikmaa (1866–1942) looming. Tuues alapealkirjas esile kaks paika: kunstniku sünnikoha Läänemaal, millega ta jäi seotuks kuni elu lõpuni, ja kauge Capri, kus kunstnik tundub olevat veetnud ühe kõige õnnelikuma ja produktiivsema perioodi oma arvukatel rännuteedel, määratleb näituse kuraator Liis Pählapuu oma kontseptsiooni fookusena Laikmaa isiksuse mitmetahulisuse. Laikmaa roll kohaliku kunstielu algataja, ideoloogi ja pedagoogina, ning tema Läänemaa maastikud ja omakandi inimeste portreed omavad niivõrd olulist kohta eesti kunsti ajaloos, et tema isiksuse teine poolus – rännukirg, uudishimu võõraste kultuuride ja inimtüüpide vastu ning vastuvõtlikkus uutele impulssidele – on jäänud mõneti tagaplaanile. Neid asjaolusid arvestades pakub suurt huvi raamatu teine artikkel, Bart Pushaw’ käsitlus Laikmaa Põhja-Aafrika ajajärgu loomingust. Raamat sisaldab ka rohkelt teoste reproduktsioone ja huvipakkuvat ajaloolist fotomaterjali.

20 €     Osta e-poest

IV B. Täiendusi nõukogude aja kunstiloole 2
Kunstirevolutsioon 1966

1966_IVB_kaaned_trykki.indd
Koostanud ja toimetanud Anu Allas
Tekstide autorid: Anu Allas ja Margus Kiis
Kujundanud Külli Kaats
136 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2015

ISSN 2382-8048
ISBN 978-9949-485-40-6

Raamat kaasneb samanimelise näitusega Kumu kunstimuuseumis (17.04.–16.08.2015) ja on teine raamat sarjast „IV B. Täiendusi nõukogude aja kunstiloole”. Käesolev raamat on pühendatud tähelepanuväärsele 1966. aastale eesti kunstimaastikul, mil Tartus ja Tallinnas toimus mitmeid murrangulisi näitusi, kus välja pandud teosed eemaldusid julgelt ametliku kunsti kaanonist. Nii näitus kui ka raamat keskenduvad tollaste noorte kunstnike huvile realismi piiride avardamise vastu.

10 €      Osta e-poest