Kumu trükised 2016

Arhiivi ja arhitektuuri vahel. Neeme Külm, Krista Mölder, Taavi Talve

72dpi esikaas Arhiivi ja arhitektuuri vahelKataloog kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Arhiivi ja arhitektuuri vahel. Neeme Külm, Krista Mölder, Taavi Talve” (17.09.2016–19.02.2017). Neeme Külm, Krista Mölder ja Taavi Talve on peamiselt Tallinnas tegutsevad ja erinevates meediumites töötavad kunstnikud. Kunstnikke ühendab keskendumine ruumile ja selle kogemisele ning käsitlusvõimalustele.

Neeme Külm (1974) on installatsioonikunstnik, kelle loomingut iseloomustavad kohaspetsiifilised ja ruumi manipuleerivad teosed.

Krista Mölder (1972) on kaamerapõhiselt, peamiselt fotomeediumis töötav kunstnik. Tema tundlik ja detailne käsitlus toob kadreeringu kaudu esile pildina jäädvustatud keskkonna tunnetusliku ja poeetilise külje.

Taavi Talve (1970) on olnud tegev meediakriitilises kunstnikerühmituses Johnson ja Johnson ning rakendanud oma soololoomingus arhiivset ja viitelist ainest varemgi.

„Ruum on kahtlus: pean seda alalõpmata märgistama, määratlema; ta ei ole ealeski minu, teda pole mulle ealeski antud, pean ta endale vallutama.” (G. Perec, tlk A. Saar)

Osta e-poest

Värvide dirigendid. Muusika ja modernsus Eesti kunstis

72dpi_esikaas_varvide_dirigendidAutor: Bart C. Pushaw
Kujundanud Kätlin Tischler
136 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2016
ISBN 978-9949-485-58-1

Raamat kaasneb samanimelise näitusega Kumu kunstimuuseumis (18.11.2016–27.08.2017). Näituse ja raamatu „Värvide dirigendid. Muusika ja modernsus Eesti kunstis“ idee taga on noor ameerika kunstiteadlane ja kuraator Bart C. Pushaw. Põhja- ja Baltimaade kunsti huvilisena on teda paelunud Eesti 20. sajandi alguse kunst, siinse pildikultuuri olemus ja arhetüübid. Nii on käesoleva näituse ja raamatu teema lähtunud ühest jõulisemast narratiivist Eesti omamütoloogias ja rahvusvahelises kuvandis – Eesti kui muusika, laulu ja laulupidude maa. Väljapoolt Eestit vaatav pilk on sageli siiras ja värske, tuues uusi tuuli kohapeal kinnistunud arusaamadesse ja näidates tuntud teemasid teises valguses. „Värvide dirigendid“ läheneb Eesti kunstiklassikale muusika ja helide kaudu, esitamata tavapärast kronoloogilist käsitlust ning jättes kõrvale rahvusluse ja stiiliküsimused. Üksikute alateemade (värvihelid, muusika ja modernsus, ürgsed helid, laulvad maastikud, džäss jne) all pakub näitusega kaasnev raamat rea subjektiivseid, lennukaid ja emotsionaalseid pildianalüüse, mis tegelevad mitte ainult vormi ja värvi heliliste allegooriatega, vaid avavad ka teoste sotsiaalkultuurilist sünnikonteksti.

Osta e-poest

Külm pilk. Hüperrealismi variatsioonid Eesti kunstis

EH_Kaaned_820x280+5mm.indd Autor: Anu Allas
Kujundanud Külli Kaats
Maht 96 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2016
ISBN 978-9949-485-53-6

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Külm pilk. Hüperrealismi variatsioonid Eesti kunstis” (13.05.–09.10.2016). Näituse ja raamatu eesmärgiks pole olla kommentaar rahvusvahelise fotorealistliku kunsti foonil, vaid see uurib eesti hüperrealistlikku kunsti kui iseseisvat, kohalikele oludele ja ruumikogemusele tuginevat fenomeni. 1970. aastate keskpaigas ilmusid Eesti noortenäitustele teosed, mis olid maalitud ülimalt realistlikus laadis, aga midagi tundus nende juures justkui teisiti olevat. Laad, mis kiiresti leidis oma õige nime – hüperrealism –, levis noortekunstis kiiresti ning saavutas peaaegu koolkondliku tähenduse. Fotokunstilt laenatud kahemõõtmelise kujutusviisi imiteerimine ja uus motiivivalik tõi meie realismilembesse maalikunsti hoopis teistsuguse nägemise ja vaatamise kogemuse. See oli välispidiselt täpne ja kujutav, sisemiselt aga pärisreaalsust hülgav, vaid vahendatud ja töödeldud informatsiooni kasutav, ootamatult argine ja natuke kõle, romantiliselt kunstnikupositsioonilt distantseerunud.

Osta e-poest

Kumu hitid. Kaasaegne kunst Eesti Kunstimuuseumi kogust

Kumu_hitid_kaaned_FINAL_FINAL.inddKoostajad ja tekstide autorid: Kati Ilves, Eha Komissarov, Annika Räim
Kujundanud Indrek Sirkel
138 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2016
ISBN 978-9949-485-52-9

Näitus ja kataloog „Kumu hitid. Kaasaegne kunst Eesti Kunstimuuseumi kogust” on koostatud täies mahus Eesti Kunstimuuseumile kuuluvate teoste põhjal (näitus Kumu kunstimuuseumis 08.04.–28.08.2016). Näitus astub vaataja ette mitme ülesandega, soovides mõningaid neist lahendada üheskoos. Esiteks, kaardistades muuseumi kaasaegse kunsti oste, näeb väljapanek endal teejuhi rolli ja on kantud soovist juhatada vaataja kunstimaailmas sageli ebaselgeks jäävate protsesside ja liikumiste juurde. Kunstimuuseumi ostude kaudu ka kunsti arenguga seotud dünaamikaid, plahvatuslike uute meediate kasutuselevõtu kõrval vaikseid mõõnaperioode, kunstisuundade vahetumist, suuri lootusi ja eredaid esiletõuse talletades toob ekspositsioon välja läbilõike viimaste kümnendite kunstist, mis on jõudnud väljasisese ringluse lõpp-punkti – muuseumi kogusse. Teiseks, näitust võib käsitleda ka eesti kaasaegse kunsti alternatiivse püsiekspositsioonina ja mõtiskleda kuraatorivalikute üle selle koostamisel. Kolmandaks, hiti mõistet kasutades opereerib näitus meediumina kunsti ja publiku vahel, pakkudes välja nii kaasaegse kunsti klassikat kui ka vähem tuntud teoseid sisaldava valiku, milles saab oma eelistuste näol aktiivselt kaasa rääkida ka publik.

Osta e-poest

Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)
Kumu 4. korruse püsiekspositsioon

untitledRaamatu koostanud ja sissejuhatavad tekstid kirjutanud Anu Allas
Teoste annotatsioonid: Anu Allas, Sirje Helme, Liisa Kaljula, Juta Kivimäe, Eha Komissarov, Anu Liivak, Elnara Taidre
Kujundanud Tuuli Aule
112 lk
Eesti keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2016
ISBN 978-9949-485-48-2

Kumu kunstimuuseumi uus püsiekspositsioon 4. korrusel on mahukaim projekt, mille muuseum 2016. aastal oma 10. sünnipäeva tähistamiseks ette võttis. Väljapanek püüab kaardistada nõukogude aja kunsti arenguid ja mitmekesisust, pretendeerimata sealjuures rangelt kunstiajaloolisele ülevaatlikkusele. Peale kunstiteoste saab näha ka palju dokumentaalset materjali, mis annab huvitatuile võimaluse tutvuda mõne teose või kunstinähtuse tagamaadega.

Käesolev raamat on koostatud lähtuvalt väljapaneku pea- ja alateemadest. Parema loetavuse huvides on raamatus järgitud selgemat ajalist kronoloogiat kui näitusel, kus ruumi spetsiifikast tingituna on ajatelge kohati painutatud, mõned teemad üksteisega ühendatud, teised jälle läbivad mitmeid ruume. Igast alajaotusest on esile tõstetud mõned kõige iseloomulikumad, huvitavamad, intrigeerivamad teosed, mille sisu ja tausta pikemalt selgitatakse. Kuna raamatul on kokku seitse autorit, siis on ka tekstid erinevad – see muudab terviku fragmentaarsemaks, kuid annab samas võimaluse näidata vaatepunktide ja nõukogude aja kunstist kõnelemise viiside paljusust.

Ilmunud ka inglise keeles:
Conflicts and Adaptations. Estonian Art in the Soviet Times (1940–1991)
The 4th-floor permanent exhibition of the Kumu Art Museum
ISBN 978-9949-485-51-2

Osta e-poest

Force majeure. Eesti kunsti hävimis- ja kadumislood

force_majeure_kaas_.inddAutor: Liis Pählapuu
Kujundanud Liina Siib
244 lk
Eesti keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2016
ISBN 978-9949-485-50-5

Raamat kaasneb näitusega „Force majeure. Eesti kunsti hävimis- ja kadumislood” Kumu kunstimuuseumis (04.03.2016–26.06.2016).

Eesti kunsti füüsiliselt nähtava ajaloo kõrval eksisteerib teine, varjatud pool. See koosneb aja jooksul hävinud või kadunuks jäänud üksikteostest ja kunstnike tervetest loominguperioodidest, mille lood on siiani lahti kirjutamata. Kadumaläinud teoste saatuses on määravat rolli etendanud juhuslikkus ja ajaloosündmused kui force majeure. Ümbritsev reaalsus on saanud osaks kunstiteoste endi lugudest. Kuigi parimal juhul on info neist töödest meieni jõudnud vanade reproduktsioonide kaudu, on see n-ö mustvalge kunstiajalugu väärt enamat kui vaid kadumise konstateerimist. Teadmised Eesti kunstnikest ja nende loomingust ei tohiks piirduda ajalookeerise juhusliku valiku teel meie ajani säilinud osadega. Infokildude kogumine seni hämarate tsoonide kohta võib päevavalgele tuua uusi fragmente kunstnike elust ja neid ümbritsenud oludest, inimeste isiklikest suhetest kunstiteostega, institutsioonide rollist säilitatava valikutes ja loomulikult kunstiteostest endist.

Osta e-poest

Romantiline ja edumeelne. Stalinistlik impressionism eesti maalikunstis 1940.–1950. aastatel

KAANED_KUMU_Stalinistlik_impressionism_849x280_5mm.indd

Autor Eha Komissarov
Kujundanud Kätlin Tischler
136 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2016
ISBN 978-9949-485-49-9

Käesolevas raamatus on huvi keskmes Teise maailmasõja järgsete kümnendite eesti maalikunst. Kumu kunstimuuseumi näitusel „Romantiline ja edumeelne. Stalinistlik impressionism Baltimaade maalikunstis 1940.–1950. aastatel” (22.01.–01.05.2016), millega raamat kaasneb, on eksponeeritud ka sama perioodi läti ja leedu kunst. Kõnealuse perioodi Baltimaade maalikunsti üldpildis on stalinistlikule impressionismile omaste hoiakutega loomingul kaalukas positsioon, kuna see andis – olgugi et paljuski illusoorse ja piiratud – eneserealiseerimisvõimaluse kunstnikele, kes olid kujunenud 1930. aastate hilisimpressionistliku, nn Pariisi-kooli mõjusfääris ning seisid ühtäkki silmitsi totalitaarse riigi kunstipoliitikaga.

Osta e-poest