Kumu trükised 2017

Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst

Kurja lillede lapsed

Koostajad: Mirjam Hinrikus, Lola Annabel Kass, Liis Pählapuu
Tekstide autorid: Mirjam Hinrikus, Lola Annabel Kass
Kujundanud Angelika Schneider
240 lk
Eesti keeles, resümee inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2017
ISBN 978-9949-485-68-0

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst” (09.09.2017–25.02.2018). Tegu on intrigeeriva käsitlusega 20. sajandi alguse loojaskonna otsingutest ja reaktsioonidest muutuvale ja moderniseeruvale maailmale. Omavahel on võrdlevasse seosesse toodud kirjandus ja kujutav kunst, Euroopa metropolide kriitiline ja blaseerunud loojaskond ning esimene põlvkond eesti haritlasi. Charles Baudelaire tähelepanuväärsete luuleridade taustal saavad nähtavaks Friedebert Tuglase, August Gailiti, Johannes Semperi, Erik Obermanni, Eduard Wiiralti, Konrad Mägi, Nikolai Triigi ning paljude teiste eesti kirjameeste ja kunstnike suhe ajastu moesõnaga „dekadents” ning nende loomingu melanhoolsem, seksuaalsem, (enese)hävituslikum ja haiglasem külg. Seejuures ei ole käesoleva näituse- ja raamatuprojekti eesmärgiks niivõrd üksikute kunstnike isiku- ja loomelugude jutustamine, kuivõrd 20. sajandi sajandi alguse loojaskonna dekadentliku vaimsuse üldisem analüüs. Nii on pildimaterjali valiku näol tegemist laia visuaalkultuurilise uurimusega, mis hõlmab märkimisväärset ringi eesti kunstnikke ning hulgaliselt töid just kirjanduse ja kunsti piirimaadelt – graafikat, raamatuillustratsiooni, eksliibrisekunsti. Paljud siia raamatusse jõudnud teosed on Eesti kunstikirjutuses avastuslikud ja tuuakse reproduktsioonidena laiema publiku ette esimest korda.

Jüri Okas

72dpi esikaas raamat OkasToimetajad: Sirje Helme, Jüri Okas
Tekstide autorid: Sirje Helme, Andres Kurg
Kujundanud Tuuli Aule
280 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2017
ISBN 978-9949-485-67-3

Käesolev raamat kaasneb mastaapse retrospektiivnäitusega „Jüri Okas“ Kumu kunstimuuseumis (07.04.–27.08.2017). Jüri Okase tähendus on märgiline ühtaegu nii arhitektina kui ka kunstnikuna. Okase 1970. aastatel alanud loometegevus hõlmab happening’i, maakunsti, filmi, fotograafiat ning foto- ja filmikaadrite graafilisi vormistusi. Distants nõukogude ideoloogiast ning tihe dialoog Lääne avangardiga tegid temast ühe Eesti moodsama ja huvitavama kunstniku, kelle peen vaatlusoskus ja kontseptuaalne ruumikäsitlus intrigeerib jätkuvalt eri põlvkondade uurijaid ja kriitikuid.

Raamatusse on koondatud kaks üksteist täiendavat käsitlust. Dr Sirje Helme kui Jüri Okase kaasaegne ja tema loomingu staažikas interpreteerija vaatleb 1970. aastate noore kunsti ja selle tõlgenduskeele vahel tajutavat nihet, mis takistas loomast kontseptuaalsele kunstile laiemat pinda ning jättis Jüri Okase oma loominguga pigem üksiklaseks. Dr Andres Kure artikkel analüüsib omakorda Okase visuaalsele keelele omast n-ö vahepealsuse seisundit, mida väljendavad tema kunstis korduvad motiivid lagunevatest või ehitatavatest seintest, langevatest või tõusvatest müüridest. Artikleid täiendavad mahukas reproduktsioonide plokk ja ülevaatlik biograafia.

Näituse ja raamatu juures on suur roll olnud ka kunstnikul ja arhitektil Jüri Okasel endal, kes oma loomingu kontseptuaalse selguse ja rafineeritud esteetikaga on määratlenud ka selle retseptsiooni näo ja viisid.

Anu Põder. Haprus on vaprus

72dpi esikaas Anu P6der Koostanud Rebeka Põldsam
Tekstide autorid: Eha Komissarov, Rebeka Põldsam, Jan Verwoert
Kujundanud Brit Pavelson
144 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2017
ISBN 978-9949-485-66-6

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Anu Põder. Haprus on vaprus” (17.03.–06.08.2017). Anu Põder (1947–2013) oli üks eesti kaasaegse skulptuuri ja installatsiooni huvitavamaid kunstnikke. 1970. aastatel alustanud kunstniku looming käsitles peamiselt pereelu, sisemisi heitlusi ja tundemaailma, mida raamistasid nõukogude režiimi piiravad normid ja tabud. Tänu Anu Põdra kunstnikupositsioonile avaneb meile võimalus selgelt näha, kuidas mõjutab ühiskondlik areng indiviidi elu ja võimalusi, kuidas igast inimesest saab teise inimese kontekst. Oma aja skulptorite seas kasutas Põder erandlikult efemeerseid materjale: tekstiili, vaha, kipsi, seepi, epoliimi, plasti, puitu ning võttis teoste mõõdupuuks iseenda. Tema teosed isegi vananevad nagu inimesed: nad muudavad värvi, deformeeruvad, lagunevad, aga nende algne habras iseloom saab aja jooksul üha selgemaks ja kõnekamaks, pakkudes uusi tõlgendusvõimalusi terve Eesti lähiajaloo kohta.

IV B. Täiendusi nõukogude aja kunstiloole 3
Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel

untitled

Koostanud Elnara Taidre
Reproduktsioonide valik: Anna Romanova
Tekstide autorid: Anna Romanova, Eha Komissarov
Kujundanud Tuuli Aule
256 lk
Eesti, inglise ja vene keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2017
ISSN 2382-8048
ISBN 978-9949-485-65-9

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel” (03.03.–11.06.2017) ja on kolmas raamat sarjast „IV B. Täiendusi nõukogude aja kunstiloole”. Sari „Täiendusi nõukogude aja kunstiloole” kaasneb Kumu kunstimuuseumi 4. korruse B-tiiva näitustega ning pakub sissevaateid nõukogude aja eesti kunsti.

Käesolev raamat käsitleb Moskva ja Tallinna kunstikontakte 1960.–1980. aastatel. Keskmesse on tõstetud Moskva–Tallinna kunstitelje kõige krestomaatilisemad esindajad Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint ja Raul Meel ning nende loomingu uuenduslikum osa, mis oli seotud nõukogude ajal omaette fenomeniks tõusnud populaarteadusliku materjali kirjastamisega, aga ka spetsiifiliste audiovisuaalsete lahenduste kasutamisega. Käsitluse diskursiivseks raamiks on tänapäevased arusaamad 20. sajandil fotograafia, kino, televisiooni jt uute pildiliste meediatega kaasnenud n-ö visuaalsest pöördest. Moskva–Tallinna kunstnikkonna interdistsiplinaarset ja tsitaadirohket kujundikeelt on analüüsitud kui teadlike visuaalsete kõrvutuste ja otsingute süsteemi.

Näituse ja raamatu koostamise juures on Kumu kunstimuuseumile olnud suurepärasteks partneriteks Moskva Kaasaegse Kunsti Muuseum (MMOMA) ja Juri Sobolevi arhiivi kuraator Galina Metelitšenko, aga ka Riiklik Tretjakovi Galerii, Riiklik Filmimuuseum, Kultuurifond Jekaterina, Venemaa Riiklik Humanitaarülikool, Kaasaegse Kunsti Keskus Zarja, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ning Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnis ja Eva Vint, Raul Meel, Tenno-Pent Sooster, Vladimir Tarasov, Mihhail Alšibaja, Viktoria Motšalova, Ben Hellman, Igor Makarevitš.