Fotokogu

Eesti Kunstimuuseumi fotokogu põhiosa moodustavad kunstnike isikuarhiividega kogusse jõudnud fotod kunstnikest, nende peredest, loomingust ning reisidest. Kaunid fotokogud on Oskar Hoffmannil, Paul Raual, Herman Hallistel, Vello Agoril ja mitmetel teistel. Eraldi tasub esile tõsta tuntud fotograafide Kalju Suure ja Jaan Klõšeiko fotoportreesid eesti kunstnikest ning kultuuritegelastest. Kogus on fotojäädvustusi kunstirühmitustest (nt Eesti Kunstnikkude Rühm, kunstiühing Pallas) ning kunstikoolidest (kunstikool Pallas, Riigi Kunsttööstuskool). Eesti Kunstimuuseumi fotokogus leiab ka ajaloolist fotomaterjali: vanu linnavaateid, fotosid monumentidest ning ehitistest.

Fotokogus säilitatakse ka reprosid nendest kunstiteostest, mille asukoht on erakogudes või teadmata. Valdavalt on tegu fotoreprodega, vähemal määral on esindatud negatiivid, klaasnegatiivid, slaidid ning paberreprod. Uuemad tulmed on enamasti digitaalsed.

Fotokogu on leitav Eesti Muuseumide Veebiväravas www.muis.ee. Kogu on pidevas täienemises. Kujutiste paremik on digitaalsel kujul leitav ka Eesti Kunstimuuseumi digitaalkogus .

Eesti Kunstimuuseumi fotokogu on huvitatud koostööst publikuga eesti kunstnikke ning nende loomingut käsitlevate fotode ja fotoreprode kogumisel ning säilitamisel.

Kontakt: fotokogu on võimalik külastada eelneval kokkuleppel tööpäeviti 11.00–17.00. Arhiiv asub Kumu hoones, uurijatel on võimalik kasutada töölauda raamatukogu lugemissaalis.