Kunstiaines

EESTI KUNSTI ARHIIVAINES TALLINNA JA TARTU MÄLUASUTUSTES

2014-2015 viidi Eesti Kunstimuueumis läbi projekt, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Tallinna ja Tartu mäluasutuste kogudes leiduvatest kunstnikke-, kunstiteadlasi ja – rühmitusi puudutavatest arhiivmaterjalidest. Vaatluse alla tulid Tallinna ja Tartu suurimad muuseumid, Rahvusarhiivi kogud ning Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu. Lisandus põnevat infot ka mitteriiklike kogude kohta.

Projekti tulemusena täienes Eesti Kunstimuuseumi kodulehel arhiivi alamlehelt kättesaadav ühtne loend, kus võimalusel on ära toodud materjali maht, ajavahemik ning museaalide ja arhivaalide tähised. Korraldamata materjalide puhul on piirdutud subjekti ning arhiivimaterjalide haldaja äramärkimisega. Tabel ei ole lõplik, mitmete suuremate kollektsioonide andmeid lisandub veel ning need lisatakse jooksvalt tabelile.

Tabeli leiad siit.

Projekti läbiviijaks oli Eesti Kunstimuuseumi arhiivi juhataja Ulrika Jõemägi