Nüüdiskunsti kogu

Nüüdiskunsti kogu on loodud 1995. aastal, kui muuseum hakkas Eesti Kultuurkapitali toetusel järjepidevalt omandama kunstiteoseid, mis kogumis-, hoiustamis- ja eksponeerimisprintsiipidest lähtuvalt ei sobitunud n-ö traditsioonilistesse kunstimuuseumi kogudesse (maali-, skulptuuri- ja graafikakogu). Suurima osa nüüdiskunsti kogust moodustavad audiovisuaal- ja fotomeediumis loodud kunstiteosed. Lisaks leidub kogus erinevates materjalides ja tehnikates loodud installatiivset ja objektipõhist kunsti ning muus eksperimentaalses võtmes tehtud kunstiteoseid (sh tegevuskunsti dokumentatsioonid, interaktiivsed teosed jne).

Nüüdiskogus on mitmeid Veneetsia kunsti- ja arhitektuuribiennaalil Eesti ekspositsiooni kuulunud töid, samuti Tallinna Graafikatriennaalil auhinnatud teoseid.

Lisaks Eesti kunstnikele on esindatud ka väliskunstnike looming, eelkõige naaberriikidest.