Kunstiorganisatsioonide arhiivid

Kunstielu materjalid EKMA.110
Artiklid eesti kujutava kunsti kohta, artiklid eesti fotograafiast, audiovisuaalsed materjalid kunstielu kohta, kunstinäituste materjalid (1993–2009), kunstiürituste materjal (1993–2009), kunstnike kutsetunnistused, kunstnike isikuandmed ja elulookirjeldused, 1905–2014, 489 sü

Riigi Kunsttööstuskool EKMA.125
Tunnistused, info õppejõudude kohta, kirjavahetus, õpilastööde albumid, 1922–1947, 39 sü

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi Kunstiajaloo sektor EKMA.136
Kirjavahetus, teadusliku töö plaanid ja aruanded, protokollid, „Lühikese kunsti ajaloo“ materjalid, „Eesti Kunsti ajaloo“ materjalid, teose „Uued põlvkonnad“ materjalid, teose „Nõukogude Eesti kunsti aktuaalseid probleeme (1960–1980)“ (ilmumata) materjalid, konverentside ettekanded, teaduslikud artiklid, teadurite Mart-Ivo Elleri, Rein Looduse, Kaalu Kirme ja Helmi Üpruse materjalid, erinevad kartoteegid 1940–2000, 140 sü