Kunstnik ja Kleio. Balti ajaloo ja ajalooteadvuse pildid 19. sajandil

(2012–2014)

Projekti eesmärk on: võtta vaatluse alla Baltikumi muuseumite ja raamatukogude ajaloolisi sündmusi kujutavad kunstiteosed ning uurida nende abil kohaliku ajalooteadvuse kujunemist, ajaloopildi teket ja retseptsiooni; korraldada Kadrioru kunstimuuseumis ajaloopildi teemaline näitus ning rahvusvaheline kunstiteaduslik konverents; anda välja kommenteeritud Friedrich Ludwig von Maydelli ajaloopiltide albumite „Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostsee-Provinzen Russlands nebst erklärendem Text” (1839, 1842) eestikeelne versioon ja Eesti Kunstimuuseumi toimetiste ajaloopiltide teemaline erinumber; luua ajaloopildi teemaline virtuaalne õppematerjal ja teadvustada Eesti haridusasutustes kunstiliste ajaloopiltide kasutamisega seotud probleeme.

19. sajandil kasvas hüppeliselt ühiskonna huvi mineviku vastu ning ajaloo uurimisest kujunes omaette teadusdistsipliin. Oma roll nii ühes kui teises oli kirjandusel ja kujutavatel kunstidel, täpsemalt ajaloojutustustel ja -romaanidel, ajalooliste stiilide jäljendamisel ning kunstiliste ajaloopiltide loomel.

Kunstilised ajaloopildid kui ajalooteadvuse väljendajad ja kandjad on Eesti humanitaarteaduste jaoks uus uurimisteema. Lääne ajalooteaduses juba 1960. aastatel toimunud „pildiline pööre” on alles hakanud Eesti ajaloolaste tähelepanu köitma. Leitakse, et antiikkeisrite vallutuste, paganate kristianiseerimise, Uue Maailma kolonisatsiooni, Ameerika kodusõdade, Prantsuse revolutsiooni sündmuste, Napoleoni sõdade jne kunstiliste kujutiste olemasolu Eesti ja Läti kogudes ei ole juhus, vaid kindel märk inimeste ajalooteadvuse kujunemisest. Alles nüüd on Friedrich Ludwig von Maydelli, balti ajaloopildi rajaja ja kommentaatori, tööd Baltimaade vanemast ajaloost (13.–17. sajandist) tõusnud ajalooallikaina (kunsti- ja kirjandus)ajaloolaste huviorbiiti.

Projekti liikmed: Tiina-Mall Kreem (projekti kuraator), Anu Allikvee, Raimo Jõerand, Linda Kaljundi, Katrin Kaugver, Juhan Kreem, Ain Mäesalu, Mare Oja, Ulrike Plath, Inna Põltsam-Jürjo, Liis Reier, Anne Untera.

Projekti partnerid: Eesti Ajaloomuuseum, Läti Rahvuslik Ajaloomuuseum, Läti Rahvuslik Kunstimuuseum, Narva Muuseum, Pärnu Muuseum, Tallinna Ülikooli Ajalooinstituut, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Tartu Kunstimuuseum, Tartu Linnamuuseum, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade osakond, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnaarhiiv, Tuglase ja Underi Kirjanduskeskus (Eesti Teadusfondi grant 8530), Tallinna Prantsuse Lütseum.