Kutse kaastööle

Ajakiri Eesti Kunstimuuseumi Toimetised ootab artikliettepanekuid 2018. aasta numbrisse “Eesti Kunstimuuseumi kogude ajalugu”. Ajakirjanumber keskendub Eesti Kunstimuuseumi kogude kujunemis- ja ajaloole. Samuti on oodatud uurimuslikud artiklid kunstiteoste konserveerimis- ja provenientsiloost.

Artikliprojekte ootame kuni 28. veebruarini 2017: merike.kurisoo@ekm.ee