Leides tuleviku esteetikat minevikus: Tõnis Vindi loomingulisest meetodist

Kumu kunstimuuseumi seminar IAPLi aastakonverentsi (28.05–03.06.2012, Tallinn) raames

31. mai 2012, kell 15.00–17.30, Kumu kunstimuuseumi auditoorium

Programm

1. Sirje Helme. Tõnis Vindi ringkond – Nõukogude Eesti subkultuur?

2. Andres Kurg. Tühi valge ruum: hilisnõukogude kodukeskkond kui tervikkunstiteos

3. Elnara Taidre. Tõnis Vint ja tema esteetiline utoopia: graafilistest kompositsioonidest arhitektuuriliste visioonideni

4. Ivar Sakk. Esteetiline eskapism. Tõnis Vindi graafilised kujundused nõukogude ajal

5. Eha Komissarov. Ruum ja raamat Tõnis Vindi loomingus

Tõnis Vindi fenomeni käsitletav seminar viiakse läbi Rahvusvahelise Filosoofia ja Kirjanduse Assotsiatsiooni (IAPL) aastakonverentsi raames ning dialoogis Kumus samaaegselt toimuva näitusega „Tõnis Vint ja tema esteetiline universum”.

Tõnis Vinti (1942) võib pidada Nõukogude Eesti kunsti ja kunstielu üheks mõjukaimaks isiksuseks, kelle kunstikontseptsioon on olnud lähtepunktiks ja tõukejõuks eri põlvkondade kunstnikele, arhitektidele ja kujundajatele. Toetudes oma eruditsioonile erinevate kultuuride ja ajastute kunstis, lõi Tõnis Vint esteetilise süsteemi, kontseptuaalse platvormi kõikvõimalike visuaalsete nähtuste käsitlemiseks ja sünteesimiseks. Kuigi see süsteem põhines vanematel esteetilistel traditsioonidel, oli selle modernismi retoorikast kantud maailmaparanduslik eesmärk suunatud tulevikku, taotledes muuta ruumi nii pildi sees kui väljas (tegelik elukeskkond) harmoonilisemaks, korrastatumaks ja kaasaegse eluviisiga sobivamaks. Tõnis Vindi loominguline meetod haakub väga hästi IAPLi konverentsi katusteemaga „Tuleviku arheoloogiad” (Archeologies of the Future. Tracing Memories, Envisioning the Space).

Seminari üheks eesmärgiks on käsitleda Tõnis Vindi kunstitegevuse mitmekülgsust. Kuigi Vinti peetakse eelkõige vabagraafikuks, avaldasid ja avaldavad veel tänapäeval kunstile suurt mõju tema graafilised kujundused, kodu interjööri totaalne kujundus ja arhitektuuriga seotud ideed. Seejuures Tõnis Vindi esteetilise süsteemi universaalsus väljendus nii graafilistes sarjades kui ka raamatu-, plakati-, lava- ja interjöörikujundustes ning arhitektuurilistes visioonides.

Seminari teiseks eesmärgiks on avada nõukogude (kunsti- ja kultuuri)elu konteksti, kus kodukeskkonna privaatsuse rõhutamine ja teatud gruppide privaatsed praktikad, aga ka vanemate kultuuride poole pöördumine moodustasid totalitaarse riigi tingimustes vaikiva vastupanu erinevaid strateegiaid.

Seminar toimub inglise keeles, sünktoontõlkega eesti keelde.

Rohkem IAPLi kohta: http://www.iapl.info/