Eesti Kunstimuuseum

Eesti muuseumide aastaauhind 2018
Muuseumihariduse edendaja 2018 tiitel pimedatele ja vaegnägijatele suunatud projekti eest “Kunst “nähtavaks”!”

Parima teadusürituse ja aasta muuseumihariduse edendaja auhinnad 2015
Jane Meresmaa-Roos sai  aasta muuseumihariduse edendaja Muuseumiroti koolituskavaga „Kunst kõnetab kõiki. Puuetega inimesed kunstimuuseumides“ koos skulptuuriprogrammiga „Käegakatsutavad kangelased“. Eesti Kunstimuuseumi sai 2015. aasta parima teadusürituse Muuseumiroti – Anu Allase juhtimisel toimus Kumu kunstimuuseumi sügiskonverents “Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris”, mis oli pühendatud Teise maailmasõja järgsele kunstile Ida-Euroopa kontekstis.

Eesti Kunstimuuseumi kuraatorid said Kultuurkapitali preemiad
Eha Komissarov sai elutööpreemia aastakümnetepikkuse silmapaistva kuraatoritöö eest Eesti kunsti- ja muuseumiväljal ning Greta Koppel julge ja põhjaliku kriitika ning eriala spetsiifika avamise eest ajalehes Sirp ja vastutustundliku töö eest Kadrioru Kunstimuuseumis.

Eesti Kunstimuuseum sai Eesti Pimedate Liidu tunnustuse “Aasta tegu 2015” laureaat
Tunnustuse pälvis Eesti Kunstimuuseum nägemispuudega inimestele skulptuurinäituste kättesaadavaks muutmise eest.

Muuseumide auhindade 2014. aasta koguhoidja tiitel
Aasta koguhoidja tiitli said Liisa Kaljula, Annika Räim ja Helen Volber Eesti Kunstimuuseumist, kes viisid läbi suuremõõtmelise interdistsiplinaarse kunsti musealiseerimise, võttes Eesti Kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogusse Timo Tootsi installatsiooni „Soodevahe muuseum“. Projekti pealkiri oli „Muuseum omandab muuseumi.“

Välisministeeriumi 2014. aasta kultuuripreemia Eesti Kunstimuuseumi peadirektorile, dr. Sirje Helmele
Sirje Helme pälvis kultuuripreemia 2014. aasta Euroopa Muuseumifoorumi aastakonverentsi ja Euroopa Aasta Muuseumi auhinnagala korraldamise ning pikaajalise maailmakultuuri tutvustamise eest. Euroopa Muuseumifoorumi aastakonverentsi ja auhinnagala võõrustajaks saavad kandideerida üksnes Euroopa Muuseumi tiitli pälvinud muuseumid, Kumu kunstimuuseum pälvis selle tiitli 2008. aastal.

Tunnustus “Aasta tegu 2014” Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidult
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu (ELIL) juhatus nimetas Eesti Kunstimuuseumi (EKM) tunnustuse „Aasta tegu” saajaks. Muuseum pälvis tiitli „Universaalse disaini edendaja 2013″, mis antakse välja avaliku ruumi planeerimisel erivajadustega inimestega arvestamise eest.

2013. aasta teadusauhind trükiste kategoorias
Eesti Kunstimuuseumi Kadrioru kunstimuuseum sai Eesti muuseumide aastaauhinna trükise “Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost” eest.

2013. aasta parim võõrkeele õpetamise uuendaja
Eesti Kunstimuuseum kunstnäituste keelekümblusprojekti Komm herein eest.
Euroopa keeleõppe tunnuskirja peaeesmärk on tunnustada ja populariseerida keeleuuenduslikke algatusi, nüüdisajastada keeleõpet ja tõsta õpetamise kvaliteeti. Esile tõstetakse algatusi, millega õpetatakse uuenduslikult võõrkeeli, väärtustatakse ja tutvustatakse teisi keeli ja kultuure.

Kristjan Raua preemia 2013
Eesti Kunstnike Liidu ja Tallinna linna poolt antav preemia Juta Kivimäele Eesti skulptuuri uurimise ja tutvustamise eest, silmas pidades tema pikaajalist tööd Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidjana ja Vabaduse galerii galeristina aastatel 2007-2013.

Aasta konservaator 2011
Aasta konservaator on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.
2011. aasta konservaatori tiitli pälvis Hilkka Hiiop Eesti Kunstimuuseumist. Tunnustuse tõi näitus „Simson ja Deliila. Itaalia maali lugu” ja multimeediaprojekt „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge”.

Muuseuminõukogu ja Kultuuriministeeriumi tootearenduse ja turunduse eriauhind 2011
2011. aasta muuseumipoodide edendamise eriauhind omistati Marge Kõivule Eesti Kunstimuuseumist.

Turistisõber 2011
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) auhind muuseumivaldkonnas.
Eesti Kunstimuuseumi tunnustati hea koostöö eest turismikorraladajatega tiitliga Turistisõber 2011.