Kunstisõbrad

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts koondab kunstimuuseumi juurde erinevaid eluvaldkondi esindavaid kunsti- ja kultuurisõpru, et pakkuda muuseumile lisaväärtust läbi seltsi ühistegevuse.

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts toetab iga-aastaselt Eesti Kunstimuuseumi kogude täiendamist, kinkides teoseid, mida muuseum on enda kogudesse soovinud. Tänu kunstisõprade annetustele on muuseumi kogudesse jõudnud Eerik Haameri „Merepõhi” (1964), Michael Ludwig Clausi „Peter August Friedrich von Koskulli portree” (1770), Märt Laarmani „Laud” (1928) ja Jüri Arraku “Takso” (1966). Seltsi Kunstipatroonide Kogusse on koondunud seltsile olulist toetust pakkuvad liikmed, kelle toel on saanud muuseum läbi viia suuremaid kunstiprojekte. Selts tänab toetuse eest eriliselt Enn Kunilat ja AS Livikot.

Seltsi liikmed kogunevad regulaarselt ühisteks näitusekülastusteks, nad on kutsutud kunstimuuseumi näituste avamistele, kinnistele seltsi üritustele, loengutele ja ekskursioonidele. Traditsiooniks on saanud ka iga-aastane kunstireis mõnda teise muuseumisse – ühiselt on külastatud Victoria & Alberti muuseumi Londonis ja Uffizi galeriid Firenzes. Seltsi liikmetel on õigus osta soodushinnaga Eesti Kunstimuuseumi trükiseid ning kanda Kunstisõprade Seltsi hõbemärki.

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi seitsmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Enn Kunila (juhatuse esimees), Märt Haamer, Sirje Helme, Kai-Riin Meri, Tarmo Saaret, Kersti Tiik, Marek Kokk.