Kunstisõbrad

Hea kunstisõber!

Ootame Teid esitama nominente Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi Muuseumitöötaja stipendiumile.

Muuseumitöötaja stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see määratakse avaliku konkursi korras laekunud kandidaatide hulgast ühele Eesti Kunstimuuseumi töötajale. Stipendiumile saab kandideerida või nominente esitada 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2019. Palun saatke oma ettepanek koos põhjendusega Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi juhatusele aadressil selts@prpartner.ee. Stipendiumi saajal peab olema stipendiumi väljakuulutamise päevaks vähemalt kolmeaastane tööstaaž Eesti Kunstimuuseumis mistahes tegevusvaldkonnas või ametikohal.

Stipendiumi saaja tehakse teatavaks Eesti Kunstimuuseumi sünnipäeval, 17. novembril. Stipendiumi saamisega kaasneb stipendiaadil võimalus osaleda järgmisel kalendriaastal seltsi kunstireisil, oma reisikulud katab stipendiaat ise. Muuseumitöötaja stipendiaadile ei seata piiranguid stipendiumi kasutamise osas erialaste teadmiste või oskuste omandamisel, reisimisel, kontaktide vahetamisel, erialase raamatukogu täiendamisel vms.

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi Muuseumitöötaja stipendiumi statuudi ja täpsemate tingimustega saab lähemalt tutvuda SIIN

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts koondab kunstimuuseumi juurde erinevaid eluvaldkondi esindavaid kunsti- ja kultuurisõpru, et pakkuda muuseumile lisaväärtust läbi seltsi ühistegevuse.

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts toetab iga-aastaselt Eesti Kunstimuuseumi kogude täiendamist, kinkides teoseid, mida muuseum on enda kogudesse soovinud. Tänu kunstisõprade annetustele on muuseumi kogudesse jõudnud Eerik Haameri „Merepõhi” (1964), Michael Ludwig Clausi „Peter August Friedrich von Koskulli portree” (1770), Märt Laarmani „Laud” (1928) ja Jüri Arraku “Takso” (1966). Seltsi Kunstipatroonide Kogusse on koondunud seltsile olulist toetust pakkuvad liikmed, kelle toel on saanud muuseum läbi viia suuremaid kunstiprojekte. Selts tänab toetuse eest eriliselt Enn Kunilat ja AS Livikot.

Seltsi liikmed kogunevad regulaarselt ühisteks näitusekülastusteks, nad on kutsutud kunstimuuseumi näituste avamistele, kinnistele seltsi üritustele, loengutele ja ekskursioonidele. Traditsiooniks on saanud ka iga-aastane kunstireis mõnda teise muuseumisse – ühiselt on külastatud Victoria & Alberti muuseumi Londonis ja Uffizi galeriid Firenzes. Seltsi liikmetel on õigus osta soodushinnaga Eesti Kunstimuuseumi trükiseid ning kanda Kunstisõprade Seltsi hõbemärki.

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi seitsmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Enn Kunila (juhatuse esimees), Märt Haamer, Sirje Helme, Kai-Riin Meri, Tarmo Saaret, Kersti Tiik, Marek Kokk.