Liikmed

Juhatus
Enn Kunila (juhatuse esimees)
Kai-Riin Meri (juhatuse aseesimees)
Tarmo Saaret
Kersti Tiik
Sirje Helme
Märt Haamer
Marek Kokk

Kunstipatroonide Kogu
Enn Kunila
Peeter Kangur
Rein Tiik
AS Liviko
Data Print OÜ
Overall AS

Toetajaliikmed
Kadri Ellervee
Indrek Grabbi
Imbi Helm
Mare Jugandi
Hille Jürgenson
Marje Kalm
Anu Hiiop-Kangur
Maris Kunila
Ilona Leib
Peeter Lepik
Liina Linsi
Anne Luik
Monica Pihlak
Heidi Renzer
Signe Siim
Eve Sirp
Pille Tüksammel

Liikmed
Anu Adra-Entsik
Kadi Alatalu
Algerd Andruškevitšus
Ene Andruškevitšus
Ivi Arrak
Kaido Ehasoo
Andres Eilart
Ingrid Elvre
Pekka Erelt
Sven Eving
Tiia Eving
Katri Gailit
Raimo Grichin
Igor Gräzin
Kadri Haamer
Heikki Hakala
Jana Hallas
Jaanus Idla
Kaja-Reete Jung
Ain Järve
Antti Jürgens
Kaire Jürgenson
Heili Jürisoo-Lippin
Jaan Kabin
Karin Kallaste (liikmelisus peatatud)
Jaak Kangilaski
Kaupo Karelson
Mati Karelson
Tiia Karelson
Herta Karjus
Indrek Kasela
Liis Klaar
Juhan Kohal
Evelin Kokk
Ene Kont
Anne Kork
Vahur Kraft
Merle Krigul
Ülle Kruus
Aet Kukk
Kiira Kure
Aet Kuuskemaa
Jüri Kuuskemaa
Enela Lattu-Adler
Hillar Lauri
Aino Lepik von Wiren
Ingrid Lepp
Robert Lippin
Galina Litter
Kristina Lupp
Alar Lõhmus
Maret Maripuu
Laura Marmor (liikmelisus peatatud)
Merike Meren
Mart Meri
Marika Merilai
Kai Meritam
Meelis Metsamärt
Mari Metsar
Eda Metstak
Tiia Miller
Liivi Mitt
Ingrid Mühling
Mailis Neppo
Marko Noormets
Tiia Nurmelaid
Ebe Nõmberg
Siiri Oviir
Merike Pajumets
Margus Pajuste
Rasmus Pappel
Tiina-Piret Peegel
Sven Pertens
Silja Pilv
Signe Pius
Raivo Plado
Ene Pullisaar
Olar Pullisaar
Krista Puusepp
Piret Põld
Helgi Põllo
Kristiina Radevall
Martin Henry Radevall
Marje Reinans
Piret Reintamm Benno
Reet Remmel
Aare Renzer
Mall-Anne Riikjärv
Riina Roose
Margi Saadoja
Olev Saadoja
Tiina Saar
Hanno Saar
Keiu Saral
Tarvo Sarmet
Maris Sarv
Gunnar Savisaar
Maarja Selli
Kristi Sild
Tarmo Sild
Aia Simm
Ülle Soosalu
Liina Steinberg
Eerik Suurmaa
Külliki Suurmaa
Maire Sõõrumaa
Katrin Talihärm
Arnold Tammemägi
Tanel Tats
Helene Tedre
Ene Tomberg
Vilmar Toom
Jelena Tsurkan
Valeri Tsurkan
Küllike Tuvikene
Liina-Maarja Uuemõis
Viivi Vaarak
Anne Vaasa
Marika Valk (liikmelisus peatatud)
Rebeka Vaino
Priit Vare
Eva Veinberg
Ado Viik
Inna Viik
Kersti Voogre