Müütilised / materiaalsed üheksakümnendad (2017–2019)

„Müütilised / materiaalsed üheksakümnendad“ on katuspealkiri Kumu 1990. aastate kunsti ja kultuuri käsitlevale uurimisprojektile, mis koosneb kolmest osast: 1990. aastate Eesti kunsti näitus „Salatoimikud. 1990ndate kartoteek“ (2.11.2018–märts 2019) Kumu kaasaegse kunsti galeriis, Kumu VI rahvusvaheline sügiskonverents (1.–3.11.2018) ning III Kumu kunstifilmide festival KuFF (31.10–4.11.2018).

Vahetult taasiseseisvumisele järgnenud aastad olid ühest küljest tänase Eesti otsene kasvulava, teisalt jääb see aeg üha kaugemaks ja võõramaks. 1990. aastate kultuuriprotsesse ja post-sotsialistliku ühiskonna murranguid on käsitletud näitustel, raamatutes, filmides jm; seda aega on nii mütologiseeritud (kui eriliselt tähenduslikku perioodi) kui ka naturaliseeritud (justkui miski poleks saanudki teisiti minna). Nii on 1990. aastate ühiskonna ja eriti kultuuri kohta käibel mitmeid kinnistunud tõdesid, mille üle- ja ümbervaatamine ongi Kumu projekti peaeesmärk. Lähtume asjaolust, et see kümnend on ühtaegu piisavalt kauge, et võimaldada kriitilist distantsi, ja piisavalt lähedane, et temaga kontakti saada.

On terve hulk 1990. aastatel – enamasti nö efemeersetes meediumides või tollal uut tehnoloogiat kasutades – loodud kunstiteoseid, mis on hävimas või juba hävinud ning mille dokumenteerimiseks ja võimalusel taastamiseks on praegu viimane aeg. Kumu näituse üks eesmärke on programmiliselt kunstiuuendusele orienteeritud Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse tegevuse (sh aastanäitused „Aine-aineta“, „Olematu kunst“, „Biotoopia“ jne), samuti näituste nagu „Est.Fem“ (1995 galeriis Vaal) jm sarnaste kunstiürituste jaoks loodud teoste kaardistamine ja võimaluse korral nende rekonstrueerimine. Näitus keskendub paljudele 1990. aastatel kunstimaailmas toimunud uutele algustele ning kunstnike muutuvate enesemääratluste kõvera kaardistamisele.

Kumu VI rahvusvaheline sügiskonverents analüüsib 1990. aastate ühiskondi ja kultuuriprotsesse postsotsialistlikus Ida-Euroopas ruumi mõiste ja ruumiliste suhete kaudu.  Ruumi võib siinkohal määratleda nii füüsilise, geograafilise, sotsioloogilise, poliitilise, psühholoogilise, kultuurilise, virtuaalse kui ka metafoorse ruumina, mis pole tingimata midagi fikseeritut, vaid võib olla voolav ja muutlik. Ida-Euroopat saab vaadelda nii ühe ruumi kui ka paljude ruumide kooslusena; 1990. aastate kultuuri võib analüüsida läbi ruumide loomise ja kadumise, nende lõikumiste, ümberpaiknemiste, kokkupõrgete kaudu.

KuFFi programm sünnib dialoogis näitusega – kui näituse eesmärk on tuua ringlusse uut materjali, siis festival omakorda näitab ühe teemaplokina Kumu auditooriumi suurel ekraanil 1990. aastate Eesti ja Ida-Euroopa videokunsti klassikat. Kuna KuFFi eesmärk on muuhulgas uurida „kunstifilmi“ piire ja võimalikke definitsioone, siis koostame programmi lähtuvalt muutustest ja uutest arengutest 1990. aastate nn postsotsialistlikus kinos.

Kumu 1990. aastate projekti eesmärk on ümber mõelda kinnistunud narratiive, teha nähtavaks mäletamisviiside erinevused (õilistatud vs põlastatud 1990ndad), analüüsida 1990. aastate totaalse avanemise käigus välja kujunenud mõttemudeleid ning nende kestmist või kummutamist 2000. aastatel.

Näitusega kaasneb materjali dokumenteeriv trükis, valitud konverentsiettekannetest ilmub Eesti Kunstimuuseumi toimetiste erinumber.

Näituse kuraatorid: Eha Komissarov ja Anders Härm (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut)
Konverentsi kolleegium: Anu Allas, Sirje Helme, Anders Härm, Viktor Misiano (Moskva)
KuFFi toimkond: Anu Allas, Kati Ilves, Mare Pedanik

Toetaja:
EV100 kunstiprogramm „Sada kunstimaastikku“