Niguliste muuseumi trükised 2016

Rode altar lähivaates

72dpi_esikaas_rode_altar_lahivaatesKoostanud Hilkka Hiiop, Merike Kurisoo
Kujundanud Villu Plink
152 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum
Tallinn 2016
ISBN 978-9949-485-60-4

Raamat koondab ja esitab uurimis- ja konserveerimisprojekti „Rode altar lähivaates” 2013–2016 tulemusi ja hetkeseisu. Uurimisprojekti osaliste kirjutatud artiklid esitlevad nüüdisaegsete loodusteaduslike ning pilditehnoloogiliste uuringute metoodikat, kasutamist ja tulemusi ühe hiliskeskaegse kunstiteose uurimisel. Rikkalikult illustreeritud ja ajaloolisi fotosid koondavast raamatust leiab ka Lübecki meistri Hermen Rode loomingut tutvustava ülevaate ja põhjaliku käsitluse Rode kappaltari restaureerimise ajaloost.

Tallinna Niguliste kiriku peaaltari kappaltar on üks uhkemaid ja paremini säilinud hiliskeskaegseid Põhja-Saksa altariretaableid kogu maailmas. Kappaltar telliti Lübecki meistri Hermen Rode töökojast ning see valmis 1478–1481. Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumi projekt„Rode altar lähivaates” keskendub Tallinna Niguliste kiriku peaaltari retaabli  tehnilistele uuringutele ja konserveerimisele. Projektis on oluliseks pildindus- ja infotehnoloogiliste ning materjaliuuringute kaasamine, teose põhjalik dokumenteerimine ja info kaardistamine. Suurt tähelepanu pööratakse publiku kaasamisele haridusprogrammide, töötubade ja uurimistulemusi kajastavate multimeedialahenduste kaudu (veebileht, blogi, interaktiivne multimeediaprogramm, teadusveeb jne). Konserveerimis- ja uurimistöödest saab osa Niguliste muuseumis kohapeal, kuhu on üles seatud stuudio koos ajas kasvava näitusega.